Maarssen 2000 heeft het dossier schuldhulpverlening overhandigd

Ron Druppers, fractievoorzitter en lijsttrekker van Maarssen 2000 heeft, aan wethouder van der Horst en een beleidsambtenaar van de afdeling samenleving, het "Dossier schuldhulpverlening" overhandigd.

 

Ron Druppers: "In totaal heb ik 16 klachten binnen gekregen over het functioneren van de schuldhulpverlening van de gemeente Stichtse Vecht. Een aantal mensen wilde onder geen beding dat ik ook maar iets over hun klacht bij de gemeente zou melden. Zo bang zijn zij dat zij, zoals ze zelf zeggen, "eruit gegooid worden". Het is mij duidelijk geworden dat veel van de klachten betrekking hebben op het tempo waarmee de schuldhulpverlening, die wordt uitgevoerd door Daniëls en Dekkers, wordt aangeboden en voor de cliënt een merkbaar effect heeft."

 

Cliënten klagen bijvoorbeeld over het feit dat papieren wegraken, zelfs als ze persoonlijk op het gemeentehuis zijn afgegeven. En als alle papieren er zijn duurt het nog erg lang voordat de zogenaamde Stabiliteitsovereenkomsten met schuldeisers zijn afgesloten. Daardoor blijven de deurwaarders bij deze mensen aan de deur komen.

Ron Druppers hierover: "Dat is dus juist hetgeen wat de schuldhulpverlening moet voorkomen. Die lading schuldeisers aan de deur. Hoe sneller de schuldhulpverlening wordt uitgevoerd, hoe sneller mensen weer een beetje rust krijgen."

 

De wethouder heeft gezegd dat naar aanleiding van de eerdere berichten van Maarssen 2000 in de media er al maatregelen genomen zijn en beloofd binnen enkele weken zijn verdere bevindingen aan Maarssen 2000 terug te koppelen.

Maarssen 2000 over handelen gemeente m.b.t. Jaagpad

De gemeente Stichtse Vecht heeft een persbericht uitgegeven naar aanleiding van de vragen van Maarssen 2000 en D66 over het Jaagpad bij Oostwaard. Hun eerste reactie daarop is niet mis.

 

Ron Druppers, fractievoorzitter van Maarssen 2000: " Wat een koeien als waar is wat de gemeente hier zegt. Bij gebreke van publicatie van de samenwerkingsovereenkomst kunnen wij als Raad niet weten hoe de vork in de steel zit. De gemeente zou ook nog aan revindicatoir beslag kunnen denken als zij ooit eigenaar is geweest, maar ook daarvoor is kennis van de ins en out onontbeerlijk. Wij hopen snel inhoudelijk een antwoord op onze vragen te krijgen."

 

Het laatste woord is over deze kwestie dus ook nog niet gezegd.

Op 15 maart verkiezingsmarkt in Winkelcentrum Bisonspoor

Op 15 maart zal, van 09.30 uur tot 16.00 uur, weer de verkiezingsmarkt ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden.

 

Op de verkiezingsmarkt vindt u alle 12 partijen die op 19 maart in Stichtse Vecht meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Bij uitstek de plek om met hen in gesprek te raken en uw eventuele vragen te stellen. Er worden 12 kramen geplaatst tegenover de Marskramer, tegenover Jack en Jean en op het pleintje bij de Hema. Bij de toewijzing is rekening gehouden met een evenredige verdeling tussen lokale en landelijke partijen.

 

Op het middenplein komt een podium te staan. Dit podium wordt gebruikt door de poptroubadour Arnoud Kas, die de verkiezingsmarkt muzikaal zal opluisteren (sfeermuziek). Het optreden blijft niet alleen beperkt tot het podium, maar hij zal ook over de verkiezingsmarkt lopen. Onder zijn leiding zullen politici met elkaar de sportieve strijd aangaan en zullen ook inwoners betrokken worden om samen met (kandidaat) raadsleden opdrachten uit te voeren.

 

Op de foto de kraam van Maarssen 2000 bij de verkiezingsmarkt in november 2010.

 

Volledige kandidatenlijst Maarssen 2000

Tot op heden hadden wij de volledige kandidatenlijst nog niet bekend gemaakt. Dat maken we bij deze goed. Op de foto de kandidaten die ook de trekkers van het verkiezingsprogramma en de campagne zijn. In de bijlage de officiële, bij de gemeente ingeleverde kandidatenlijst.

v.l.n.r. Harry Noltes (3), Flip Tengnagel (8), Richard van Tongeren (9), Gerry Rijsterborgh-Plomp (2), Ron Druppers (1), Primla Jaipal (13), Ton Hesel (6), Els Hendrikse (7), Riëtte, Habes (4), Samir El Hafiani (5)

Promotievideo Maarssen 2000

Voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 heeft Maarssen 2000 een promotievideo laten maken die in de maand voor de verkiezingen zal worden uitgezonden bij de lokale omroep RTV Stichtse Vecht. De boodschap is duidelijk: Stem lokaal, stem Maarssen 2000!

Download Free Joomla Templates by vonfio.de