Een huis voor iedereen!

De woningbouw in Stichtse Vecht heeft zich de afgelopen jaren gekenmerkt door de realisatie van...

Raadslid Ron Druppers met ziekteverlof

Gemeenteraadslid Ron Druppers legt vanwege gezondheidsredenen zijn functie als raadslid in de...

Maarsen 2000 stelt vragen over huishoudelijk hulp voor mantelzorgers.

20-03-2018 – De fractie van Maarssen 2000 stelt vragen over hoe het nu precies zit met...

Doel bereikt met motie bij afvalscheiding

Wethouder van Dort omarmt de in de commissie Fysiek Domein van 16 januari jl. door Maarssen 2000...

Nachtelijke sloop Bisonspoor

Nachtelijk sloop Bisonspoor. Voor veel bewoners van en rondom Bisonspoor Maarssenbroek was de...

Schriftelijke vragen over verplaatsing markt Bisonspoor

5 jan. 2018 - Via de lokale media hebben de sportverenigingen, gebruikmakend van MFA Safari...

Leefbaarheid

Het onderhoud van de buitenruimte is belangrijk voor de leefbaarheid, veiligheid en...

Actie

Investeer in vrijwilligersbeleid en mantelzorg ondersteuning

Door allerlei ontwikkelingen wordt de vraag naar vrijwilligers en mantelzorgers groter. Het vrijwilligerswerk, in Stichtse Vecht, staat echter onder druk. VERKIEZINGSPROGRAMMA

Verkiezingsprogramma

Wat Maarssen 2000 de komende 4 jaar Stichtse Vecht te bieden heeft!
Lees meer