Maarssen 2000 bestaat 50 jaar!

10 febr. 2019 – Met gepaste trots kunnen wij mededelen dat Maarssen 2000 vandaag, 10 februari 2019, precies 50 jaar bestaat!
Daarmee zijn wij de langst bestaande lokale partij van Stichtste Vecht.

Graag willen we van de gelegenheid gebruik maken onze kiezers nogmaals te bedanken voor hun steun!

Maarssen 2000 stelt vragen over fout in het briefbestand aan mantelzorgers

Wordt er wel voldoende zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgesprongen of liggen ze zo bij een ander in de brievenbus?
Maarssen 2000 vermoedt dat door de foute print er sprake is van wat men noemt een datalek. Datalekken kunnen makkelijk ontstaan als er bijvoorbeeld geen zorgvuldige naleefregels zijn afgesproken.
Het meldpunt Autoriteit Persoonsgegevens geeft een heldere uitleg wat het betekent en hoe dit te voorkomen. Maarssen 2000 wil niet dat uw persoonsgegevens zomaar op straat of bij de verkeerde geadresseerde op de achterkant van een brief zichtbaar zijn. Vandaar dat wij het College een aantal vragen hebben gesteld over de veiligheid van uw gegevens, maar ook of dit lek al gemeld is bij het AP. Ook dat is een wettelijk verplichting.

 

78. Vragen R. Habes (Maarssen 2000) – Mantelzorgcompliment en AVG – 20181015 (1)

78a. Vervolgvragen R. Habes (Maarssen 2000) – Mantelzorgcompliment en AVG – 20181015 (1)78.

Bijlage 1 Vragen R. Habes (Maarssen 2000) – Mantelzorgcompliment en AVG – 20181015 (1)78.

Bijlage 2 Vragen R. Habes (Maarssen 2000) – Mantelzorgcompliment en AVG – 20181015 (1)

Maarssen 2000 stelt met spoed vragen aan College

Naar aanleiding van een artikel  bij RTV Stichtse Vecht heeft de fractie van Maarssen 2000 vragen ingediend bij de wethouder.
Maarssen 2000 wil opheldering over de reden van deze handhaving naar aanleiding van 1 klacht uit de buurt. In andere situaties -denk aan handhaving Jaagpad bij OpBuuren- lijkt het of er anders op gereageerd wordt.
Maarssen 2000 zet zich volledig in om het voortbestaan van kinderboerderij De Vechtse Hoeve niet in gevaar te laten komen. De fractie is dan ook blij te lezen dat er vanuit de gemeente al ingezet is om tot een oplossing te komen en heeft begrip voor het feit dat men wel moet handhaven, maar dat het in deze kwestie een lastige is. Maarssen 2000 zal in de procedure om tot oplossing te komen, scherp meekijken.

Wachttijd sociale huurwoning éénoudergezin en alleenstaande 14 jaar

Uit antwoorden van het college op door Maarssen 2000 gestelde vragen, blijkt dat de gemiddelde wachttijd in Stichtse Vecht voor een sociale huurwoning meer dan 12 jaar bedraagt. Een gezin met 2 of meer kinderen krijgt te maken met een wachttijd van 9,5 jaar. Een éénoudergezin komt in aanraking met een wachttijd van 14,2 jaar. Daarmee heeft Stichtse Vecht binnen de U16 gemeenten (Utrecht, Bunnik, De Bilt, Woerden, IJsselstein, Houten, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Vianen (met Zederik en Leerdam i.v.m. toekomstige fusie tot Vijfherenlanden), Zeist, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Oudewater, Montfoort, De Ronde Venen, Lopik) de langste wachttijden voor haar inwoners om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning binnen de eigen gemeentegrenzen. Maarssen 2000 die de vragen heeft gesteld, geeft aan geschrokken te zijn over de antwoorden.

(meer…)

Fractieleden in gesprek over wachttijden Woningnet

Onze fractieleden Arjan en Riette zijn deze week op werkbezoek geweest bij Woningbouwcorporaties Portaal en Vecht en Omstreken. Aanleiding voor dit bezoek was de publicatie in het AD dat de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is gestegen naar ruim 12 jaar.

De fractie ging op pad met op zak een aantal vragen van inwoners. Zo is de algehele indruk dat Portaal veel van zijn woningen verkoopt. De jaarcijfers geven echter een heel ander beeld. Portaal legt uit dat je woningvoorraad verkoopt om woningen te kunnen renoveren of nieuwe woningen te bouwen. In Stichtse Vecht is er al jaren niet gebouwd. En met de wachttijden die er zijn, kan Portaal iedere woning gebruiken. Er wordt dus niet verkocht.

Ook Vecht en Omstreken geeft aan dat het aantal woningen niet voldoet aan de behoefte en vraag. Qua grootte, qua huurprijs etc. Ook die corporatie bevestigt de lange wachttijd en vertelt dat veel jongeren niet meer zo veel geld verdienen als een jaar of wat geleden. Ook zij zijn vaak aangewezen op sociale huur.

De procedures voor nieuwbouw zijn traag en er worden geen of nauwelijks locaties aan corporaties gegund om te bouwen. Het is aan de politiek om daar verandering in te brengen.

Maarssen 2000 is aan de slag gegaan met het benaderen van een aantal fracties. Met groot succes, want nu gaat de hele raad in het najaar horen wat er nou echt nodig is.

Als het aan Maarssen 2000 ligt gaan we snel aan de slag om locaties aan te wijzen waar gebouwd kan gaan worden en daar gaan we dan geen jaren over doen. Bestemmingsprocedures duren gemiddeld al 2 jaar, dus we moeten aan de bak. 12 jaar wachten op een woning, dat kan echt niet meer.

Een huis voor iedereen!

De woningbouw in Stichtse Vecht heeft zich de afgelopen jaren gekenmerkt door de realisatie van duurdere koopwoningen. Maarssen 2000 vindt dat iedereen, jong, oud, gevestigd of starter in Stichtse Vecht moet kunnen wonen. Vooral bouwen van goedkope huurwoningen en goedkope en middel dure koopwoningen in alle kernen is onze inzet. Vermindering van de huidige sociale woningvoorraad is voor Maarssen 2000 onbespreekbaar! 30% sociale woningbouw is wat Maarssen 2000 betreft een harde eis. Levensloopbestendig maken van huizen en wonen met zorg zijn daarbij hard nodig.

Echter ziet Maarssen 2000 dit niet gebeuren door alle open ruimten in de kernen maar te gaan volbouwen. Daarmee neemt het woongenot te veel af.

Daarom kan het nodig zijn dat de huidige grenzen van onze kernen, verruimd worden ten behoeve van woningbouw. Dit natuurlijk wel door zorgvuldig om te gaan in behoud van natuurgebieden en authenticiteit van de kernen.

Ontmoeten in de wijk is met de toenemende vergrijzing en eenzaamheid een belangrijk thema. Maarssen 2000 zet zich in om voor iedere kern een dorpshuis, huiskamer of wijkcentrum te realiseren. Het kunnen ontmoeten en elkaar kunnen helpen staat voor Maarsen 2000 centraal.