Maarsen2000 wil woonveiligheid terug èn eist hard optreden tegen woonfraude

Maarssen2000 wil dat de gemeente harder gaat optreden tegen het onttrekken van woonhuizen aan permanente bewoning. Het tekort aan woningen voor onze inwoners is enorm. 

Riëtte Habes, fractievoorzitter Maarssen2000 constateert dat koopwoningen gebruikt  worden voor wat men noemt verkamering. In de volksmond: het verhuren aan groepen arbeidsmigranten of studenten en dat vaak tegen absurd hoge huren. Volgens het bestemmingsplan en de woonverordening is het omzetten van een gezinswoning naar kamerverhuur niet toegestaan en is het verplicht hiervoor een vergunning aan te vragen.

Toch blijkt in de praktijk, aldus signalen die de fractie van inwoners ontvangt, dat er zich nu ook in onze gemeente illegale praktijken voordoen. De fractie heeft daarom zelf kadastraal onderzoek laten uitvoeren. Uit dat onderzoek is voor de fractie gebleken dat een berucht huisjesmelker uit Utrecht op dit moment zeer actief huizen opkoopt in Maarssenbroek. Maar ziet ook dat er inmiddels andere eigenaren panden opkopen met als oogmerk geld te verdienen aan kamerverhuur. Her vervelende is dat er ook geen zicht is op hoeveel mensen er dan in een huis wonen en dat de bewoners vaak wisselen. ”Het is zeer ongewenst dat onze inwoners mede door dit soort praktijken ergens anders hun heil moeten zoeken. “De leefbaarheid van onze gemeente staat onder druk”, aldus de fractie.

De fractie vermoedt dat het resultaat van eigen onderzoek nog maar het tipje van de ijsberg is. Maarssen2000 lanceert daarom het meldpunt. Juist in coronatijden is de urgentie om de omvang van het probleem in kaart te brengen, hoog. De fractie vraagt inwoners actief te melden, maar wijst erop dat zij zelf het probleem slechts politiek aanhangig kan maken. “Wij kunnen als politieke partij natuurlijk niet handhaven of voor rechtertje spelen.” Het zou ons en inwoners helpen om zo snel mogelijk in beeld te hebben, wat zoal speelt. De melding mag natuurlijk anoniem gedaan worden èn het spreekt voor zich dat meldingen die binnenkomen uiterst zorgvuldig en als strikt vertrouwelijk behandeld zullen worden. Anoniem inzenden kan ook.

“Ik snap dat inwoners het heel spannend vinden om zo’n melding bij ons te doen, maar als volksvertegenwoordiger zijn wij gebaat met alle oprechte informatie die u ons kunt geven”, aldus Riëtte Habes.

Het digitaal meldpunt is te vinden via www.maarssen2000.nl/meldpuntwoonfraude.

Maarssen 2000 bestaat 50 jaar!

10 febr. 2019 – Met gepaste trots kunnen wij mededelen dat Maarssen 2000 vandaag, 10 februari 2019, precies 50 jaar bestaat!
Daarmee zijn wij de langst bestaande lokale partij van Stichtste Vecht.

Graag willen we van de gelegenheid gebruik maken onze kiezers nogmaals te bedanken voor hun steun!

Maarssen 2000 stelt vragen over fout in het briefbestand aan mantelzorgers

Wordt er wel voldoende zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgesprongen of liggen ze zo bij een ander in de brievenbus?
Maarssen 2000 vermoedt dat door de foute print er sprake is van wat men noemt een datalek. Datalekken kunnen makkelijk ontstaan als er bijvoorbeeld geen zorgvuldige naleefregels zijn afgesproken.
Het meldpunt Autoriteit Persoonsgegevens geeft een heldere uitleg wat het betekent en hoe dit te voorkomen. Maarssen 2000 wil niet dat uw persoonsgegevens zomaar op straat of bij de verkeerde geadresseerde op de achterkant van een brief zichtbaar zijn. Vandaar dat wij het College een aantal vragen hebben gesteld over de veiligheid van uw gegevens, maar ook of dit lek al gemeld is bij het AP. Ook dat is een wettelijk verplichting.

 

78. Vragen R. Habes (Maarssen 2000) – Mantelzorgcompliment en AVG – 20181015 (1)

78a. Vervolgvragen R. Habes (Maarssen 2000) – Mantelzorgcompliment en AVG – 20181015 (1)78.

Bijlage 1 Vragen R. Habes (Maarssen 2000) – Mantelzorgcompliment en AVG – 20181015 (1)78.

Bijlage 2 Vragen R. Habes (Maarssen 2000) – Mantelzorgcompliment en AVG – 20181015 (1)

Maarssen 2000 stelt met spoed vragen aan College

Naar aanleiding van een artikel  bij RTV Stichtse Vecht heeft de fractie van Maarssen 2000 vragen ingediend bij de wethouder.
Maarssen 2000 wil opheldering over de reden van deze handhaving naar aanleiding van 1 klacht uit de buurt. In andere situaties -denk aan handhaving Jaagpad bij OpBuuren- lijkt het of er anders op gereageerd wordt.
Maarssen 2000 zet zich volledig in om het voortbestaan van kinderboerderij De Vechtse Hoeve niet in gevaar te laten komen. De fractie is dan ook blij te lezen dat er vanuit de gemeente al ingezet is om tot een oplossing te komen en heeft begrip voor het feit dat men wel moet handhaven, maar dat het in deze kwestie een lastige is. Maarssen 2000 zal in de procedure om tot oplossing te komen, scherp meekijken.

Wachttijd sociale huurwoning éénoudergezin en alleenstaande 14 jaar

Uit antwoorden van het college op door Maarssen 2000 gestelde vragen, blijkt dat de gemiddelde wachttijd in Stichtse Vecht voor een sociale huurwoning meer dan 12 jaar bedraagt. Een gezin met 2 of meer kinderen krijgt te maken met een wachttijd van 9,5 jaar. Een éénoudergezin komt in aanraking met een wachttijd van 14,2 jaar. Daarmee heeft Stichtse Vecht binnen de U16 gemeenten (Utrecht, Bunnik, De Bilt, Woerden, IJsselstein, Houten, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Vianen (met Zederik en Leerdam i.v.m. toekomstige fusie tot Vijfherenlanden), Zeist, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Oudewater, Montfoort, De Ronde Venen, Lopik) de langste wachttijden voor haar inwoners om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning binnen de eigen gemeentegrenzen. Maarssen 2000 die de vragen heeft gesteld, geeft aan geschrokken te zijn over de antwoorden.

(meer…)

Fractieleden in gesprek over wachttijden Woningnet

Onze fractieleden Arjan en Riette zijn deze week op werkbezoek geweest bij Woningbouwcorporaties Portaal en Vecht en Omstreken. Aanleiding voor dit bezoek was de publicatie in het AD dat de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is gestegen naar ruim 12 jaar.

De fractie ging op pad met op zak een aantal vragen van inwoners. Zo is de algehele indruk dat Portaal veel van zijn woningen verkoopt. De jaarcijfers geven echter een heel ander beeld. Portaal legt uit dat je woningvoorraad verkoopt om woningen te kunnen renoveren of nieuwe woningen te bouwen. In Stichtse Vecht is er al jaren niet gebouwd. En met de wachttijden die er zijn, kan Portaal iedere woning gebruiken. Er wordt dus niet verkocht.

Ook Vecht en Omstreken geeft aan dat het aantal woningen niet voldoet aan de behoefte en vraag. Qua grootte, qua huurprijs etc. Ook die corporatie bevestigt de lange wachttijd en vertelt dat veel jongeren niet meer zo veel geld verdienen als een jaar of wat geleden. Ook zij zijn vaak aangewezen op sociale huur.

De procedures voor nieuwbouw zijn traag en er worden geen of nauwelijks locaties aan corporaties gegund om te bouwen. Het is aan de politiek om daar verandering in te brengen.

Maarssen 2000 is aan de slag gegaan met het benaderen van een aantal fracties. Met groot succes, want nu gaat de hele raad in het najaar horen wat er nou echt nodig is.

Als het aan Maarssen 2000 ligt gaan we snel aan de slag om locaties aan te wijzen waar gebouwd kan gaan worden en daar gaan we dan geen jaren over doen. Bestemmingsprocedures duren gemiddeld al 2 jaar, dus we moeten aan de bak. 12 jaar wachten op een woning, dat kan echt niet meer.