Ron Druppers

Ik ben Ron Druppers, in 1953 geboren op Zuilen waar ik tot mijn vierendertigste heb gewoond. Via de Achterhoek, de kop van Drenthe, Nieuwegein en Zuid-Frankrijk, kwam ik met mijn partner Carla Buijsman in 2001 terecht in Maarssenbroek.

In 2001 ben ik als vrijwillige onbetaalde ombudsman gaan werken in Maarssen. Veel mensen met problemen wisten mij snel te vinden en dat heeft geleid tot de vraag van een politieke partij om dat ombudswerk namens die partij uit te gaan voeren. Tot op de dag van vandaag doe ik dat lk ombudswerk nog steeds voor Maarssen 2000. Al ruim 16 jaar sta ik iedere dag klaar voor inwoners bereikbaar die tegen problemen aanlopen met de gemeente of andere instanties.

Ik ben de politiek in gegaan omdat ik gemerkt heb, dat ik als ombudsman soms wel door twintig mensen benaderd werd met dezelfde problemen en iedere keer voor die ene persoon het probleem oploste, maar dat een structurele oplossing daarvoor uitbleef. In de politiek kan ik in één keer voor een totale groep van soms honderden mensen het probleem in één keer oplossen, een structurele oplossing bieden.

In 2002 ben ik actief geworden in de politiek en lid geworden van de commissie SoZa die zich onder andere bezig hield met Sociale Zaken en de WVG. Sinds 2006 ben ik achtereenvolgens raadslid geweest in Maarssen en na de fusie vanaf 1 januari 2011 tot op de dag van vandaag in Stichtse Vecht. In 2010 ben ik voor de eerste keer lijsttrekker geworden bij Maarssen 2000.

Dit is de derde gemeenteraadsverkiezing waarin ik lijsttrekker van Maarssen 2000 ben, een groep sociaal bewogen mensen, die bereid zijn hun tijd en hun kennis te investeren in een betere maatschappij, in een beter Stichtse Vecht.
Ik ben er trots op Maarssen 2000 weer te mogen leiden en ik hoop dat u, als kiezer, bereid bent om ook op 21 maart (weer) te stemmen op Maarssen 2000. U kunt er zeker van zijn dat de belangen van alle inwoners van Stichtse Vecht, arm én rijk, door Maarssen 2000 optimaal behartigd zullen worden.

Ik geloof in samenwerken aan een leefbare maatschappij, daarom zit ik in de politiek, daarom zit ik bij Maarssen 2000.

Als u vragen heeft, nodig ik u van harte uit om contact met mij op te nemen.

Harry Noltes

Ik ben Harry Noltes (54), een geboren en getogen Maarssenaar en al ruim 25 jaar actief bij Maarssen 2000. Vanaf 2002 ben ik namens Maarssen 2000 lid van de gemeenteraad, eerst in Maarssen, later in Stichtse Vecht. Daarnaast was ik lid van achtereenvolgens de commissies Ruimtelijke Ordening, Welzijn en Sociaal Domein. Gedurende een aantal jaren ben ik tevens voorzitter van de commissie Fysiek Domein.

Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. Ik woon samen met mijn vrouw en zoon in Zandweg-Oostwaard. Ik ben ruim 30 jaar werkzaam bij de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Utrecht. In mijn huidige functie houd ik me bezig met de afhandeling van Bezwaarschriften en Klachten. Naast de politiek ben ik ook vrijwilliger bij de Stichting Sinterklaasintocht Maarssen.

Maarssen 2000 speelt een belangrijke rol in mijn leven. Een lokale partij, die sociaal betrokken is bij het welzijn van de inwoners van Stichtse Vecht. Een partij die al 48 jaar onafgebroken onderdeel uit maakt van de lokale politiek. Een partij gedragen door een groep enthousiaste, deskundige en betrokken inwoners van Stichtse Vecht. Anders dan de naam van de partij misschien doet vermoeden, is Maarssen 2000 een lokale partij voor alle inwoners van de gemeente Stichtse Vecht. Een partij met lokale kennis maar zonder landelijke ballast.

Ook de aflopen vier jaar is de gemeente Stichtse Vecht niet gevrijwaard gebleven van politieke intriges, waarbij de integriteit in het geding is. Dit schaadt niet alleen de direct betrokkenen, maar de lokale politiek in zijn algemeen. Als politiek bestuurder is integer handelen een must en dient iedere mogelijkheid tot (schijn van) belangverstrengeling vermeden te worden. Maarssen 2000 is een partij die staat voor open en eerlijke communicatie en een partij waarbij integriteit hoog in het vaandel staat. Stichtse Vecht verdient een gemeenteraad/college, waarbij twijfels over integriteit tot het verleden behoren. Wat Maarssen 2000 betreft een harde voorwaarde om het vertrouwen tussen inwoner en politiek te herstellen.

Gedurende 15 jaar heb ik mij als raadslid vooral bezig gehouden met het Sociale Domein, waaronder de minima en de Wmo. De financiële middelen die de gemeente hiervoor ontvangt moeten onvoorwaardelijk ingezet worden voor het doel waarvoor deze bestemd zijn. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de leefbaarheid in de kernen behouden blijft. Ik weet dat stilzitten achteruitgang betekent, maar de vele ruimtelijke projecten in bijvoorbeeld de kern Maarssen-Dorp komt de leefbaarheid van het dorp niet ten goede. Zowel op het gebied van het Sociaal Domein en de leefbaarheid van onze gemeente wil ik mij de komende raadsperiode weer inzetten.

Arjan Kroon

Al zo’n 25 jaar zet ik mij in als vrijwilliger binnen diverse organisaties in Stichtse Vecht. Politiek ben ik actief als commissielid voor Maarssen 2000. Met succes heb ik vanuit mijn portefeuille ‘Bestuur & Financiën’ strijd geleverd tegen de zeer slechte afhandeling van onze belastinginning, de BSWW. Gelukkig gaat dat van de baan, al heeft het ons wel meer dan een miljoen euro gekost. Schandalig!
Daarnaast is mijn belangrijkste gevecht het vrijwilligersbestaan in Stichtse Vecht. Er moet veel meer aandacht komen voor de vrijwilliger! Geef deze enthousiastelingen ruimte, help hen met alle vergunningen en regels. Nu wordt de vrijwilliger beperkt door – vaak onzinnige- regelgeving vanuit overheid en veiligheidsinstanties. Ik heb daar zelf –helaas- ook mee te maken. Vanuit de politiek ga ik daar dan ook wat aan doen.

Ik ben ondernemend, innovatief en zoek naar uitdagingen, die nieuwe kansen bieden. Voor jong en oud! Misschien ben ik wel het meest trotst op het gegeven dat ik de grondlegger ben van wat nu RTV Stichtse Vecht is. Vanuit mijn passie journalistiek heb ik mij ingezet om een lokale omroep van de grond te krijgen. Met twee CD spelers op een oude tafel en een antenne uit het dak, is het gestart. En nu, zo’n tien jaar later, is er een succesvolle omroep met meer dan 1 miljoen bezoekers per jaar op de online omgeving. RTV Stichtse Vecht is een plek geworden waar jonge mensen het vak leren. Een omroep die ruimte biedt aan iedere organisatie om zelf berichten te plaatsen. Geen oude media waarbij je afhankelijk bent van de persmeneer of hij een stukje plaatst. Regie ligt bij de bewoners. Zo was mijn droom bij oprichting en zo is het geworden. En er kan nog veel meer……
Denk aan de oubollige manier van bewoners spreken, opgezet vanuit de gemeente. Niks meer in duffe zaaltjes als het aan mij ligt, maar doe dat met digitale mogelijkheden en laat ieder meespreken. Niet alleen dezelfde zes of zeven bewoners. Met de huidige technologie valt veel beter inzicht te krijgen in wat de buurt nou echt wil. Daar zet ik mij voor in. Soms met nog heel veel weerstand vanuit de gesettelde orde.

Verder ben ik actief als voorzitter en presentator van de jaarlijkse Sinterklaas intocht in Maarssen en kunt u mijn stem luidkeels horen als Sinterklaas voet aan wal zet bij Goudestein.
Ook heb ik mij vele jaren achtereen ingezet om geld bijeen te krijgen met de
hardloopactie “ Roparun’. Vanuit de loopgroep Haddekik uit Maarssen is in een paar jaar tijd meer dan 150 duizend euro bijeen gebracht voor patiënten met terminaal kanker. Als bestuurslid was ik daarvoor mede verantwoordelijk.
En nu dan actief in de politiek. Met passie, liefde en keihard vechtend om vrijwilligerswerk in Stichtse Vecht aantrekkelijk te houden!

Een leefbare gemeente draait op vrijwilligers. Zonder deze personen geen gemeenschap, maar een leeg bestuurlijk geheel. Stichtse Vecht is slechts een naam, de bewoners geven inhoud!

Gerry Rijsterborgh

Graag wil ik mij aan u voorstellen.
Allereerst wil ik de kiezers die voor Maarssen 2000 hebben gekozen bij deze verkiezingen, hartelijk danken voor het in ons uitgesproken vertrouwen. Als raadslid gekozen worden in deze mooie gemeente is een grote eer en zal beantwoord worden met de belofte mij met een warm en sociaal hart in te zetten voor u allen.
Mijn naam is Gerry Rijsterborgh en sinds mijn vijfde levensjaar woon ik in het voormalig Maarssen, nu een grote kern in Stichtse Vecht.
Opgegroeid langs de Vecht en opgevoed met respect voor elkaar en liefde en zorg voor de omgeving waar we wonen.

Sinds de herindeling in 2011 ben ik raadslid voor Maarssen 2000, de portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling is daar mijn passie.
Dit mooie werk zal ik graag nog een raadsperiode willen voortzetten, waarbij sociaal wonen in een fijne leefbare omgeving een speerpunt zal zijn.
Graag ga ik met u de dialoog aan hoe we samen wonen in Stichtse Vecht tot een plezier voor iedereen kunnen maken.
Ik nodig u uit met mij contact op te nemen.

Roy de Pijper

Ik ben Roy de Pijper, 32 jaar oud en in Breukelen geboren en getogen. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam in de bouw als betonboorder. Tevens ben ik een tijdje jeugdtrainer geweest op de velden in onze gemeente. Sinds juli 2017 ben ik commissielid R.O. (Ruimtelijke Ordening) voor de fractie van Maarssen 2000.

Binnen de fractie van Maarssen 2000 wil ik me deze raadsperiode gaan richten op 3 punten. Dit zijn punten waar nog veel verbetering mogelijk is:

  1. Openbare Ruimte: De openbare ruimte is een belangrijk onderdeel van het woongenot van onze inwoners. Daarom wil ik goede voorzieningen in alle kernen en de groenvoorziening op een hoger niveau krijgen.
  2. Sportparken: veel sportparken in onze gemeente zijn gedateerd. Graag zet ik me in om de sportparken in onze gemeente weer up to date te krijgen, zodat het er fijn sporten en vertoeven is.
  3. Ruimtelijk Ordening: De bouw- en bestemmingsplannen zal ik kritisch beoordelen of dit passend is binnen onze gemeente.
    Dit zijn punten waar ik me namens onze fractie de komende 4 jaar vol voor ga inzetten om zo onze gemeente leefbaar te houden. En daarmee de aantrekkingskracht van onze gemeente groot te houden. Want sociaal en betrokken, dat is wat wij als fractie belangrijk vinden.

Primla Jaipal

Mijn naam is Primla Jaipal en ik ben 38 jaar geleden uit Suriname geëmigreerd naar Nederland. De staatsgreep van 25 februari 1980 heb ik als tienermeisje van 14 jaar meegemaakt. Eenmaal in Nederland streek ik neer in Maarssenbroek waar ik mijn hart heb verpand aan deze kern. Ik heb me goed aangepast en ben geïntegreerd in de Nederlandse samenleving met behoud van mijn eigen identiteit. Ik ben Hindoestaan en belijdt het Hindoeïsme. Deze religie is meer een levenswijze, die haar richtlijnen geeft hoe in het leven te staan. Juist vanuit deze stroming heb ik meegekregen om dienstbaar te zijn aan de samenleving als grote geheel. Dit heet Sewa: ‘’doe goed en zie niet om’’. Vanuit deze basisgedachte ben ik mantelzorger pur sang en zelfs het gezicht van de gemeentelijke campagne ‘Voor elkaar’ geweest in 2016 met het filmpje “ koken met oompie”. Hierin laat ik zien dat ik zorg voor een buurtgenoot die geen netwerk heeft. Daarnaast ben ik ook mantelzorger voor mijn beide ouders.

Ik ben een alleenstaande moeder met twee inwonende kinderen en sinds kort een schoondochter. Ik werk al ruim 11 jaar als kwaliteitsmedewerker bij de gemeente Soest bij afdeling Dienstverlening en vindt nog tijd om vrijwilligerswerk te doen. Bij de lokale omroep ben ik vrijwilligster en tevens lid van het programmabeleidbepalende orgaan (pbo). Daarnaast ben ik vanaf 2014 steunfractielid bij Maarssen 2000.

Ik ben bij Maarssen 2000 gekomen, omdat ik veel bureaucratie tegenkwam bij de gemeente bij het aanvragen van subsidies. Destijds zat ik als vrijwilliger in het bestuur van Stichting Surantam. Dit kon echt allemaal anders en minder omslachtig. Ook klaagde ik veel regeldruk te ervaren als ik mensen hielp bij het invullen van formulieren voor aanvragen van voorzieningen bij de sociale dienst. Vooral binnen de Surinaamse gemeenschap heb ik een functie als ombudsvrouw, maar ook andere mensen met een migrantenachtergrond benaderen mij regelmatig met vragen en verzoeken. Ik begeleid tegenwoordig ook mensen bij het ‘brede keukentafelgesprek’ bij aanvragen voor WMO-voorzieningen.

Ik besefte dat aansluiten bij een politieke partij de kans was voor mij om iets aan de situatie te kunnen doen door mee te denken en mee te praten. Met alle kennis en informatie (ook 10 jaar in gemeente Maarssen gewerkt o.a. bij de Centrale Balie) probeer ik de kloof vooral tussen mensen met een migrantenachtergrond en het ambtenarenapparaat te dichten.

Waarom ik bij Maarssen2000 ben gekomen? De geestelijke vrijheid om af te mogen wijken van gebaande paden van landelijke partijen gaf voor mij de doorslag om lid te worden van deze lokale partij. Maarssen 2000 is een lokale partij naar mijn hart, sociaal & betrokken!