Nick Hardeman

 

Ik ben Nick Hardeman, geboren op 19 mei 1987 in Utrecht, echter opgegroeid in de kern Breukelen. Zowel de basisschool, als de middelbare school heb ik afgerond in Breukelen. Ook op het gebied van werk en sport ben ik altijd verweven geweest met deze kern en voel ik mij thuis in onze mooie gemeente.

Tijdens mijn studies “Hotelmanagement” & “Marketing” heb ik een hoop vaardigheden en kennis opgedaan, welke ik goed kan gebruiken als steunfractielid van Maarssen 2000. Ook mijn huidige werk in de “grond & infrabouw” en metaalbewerking kan ik toepassen in de vele verschillende onderwerpen, welke binnen de politiek aan bod komen. Of het nu gaat om de veiligheid en inrichting van speelplaatsen of het sociaal betrokken aspect om het initiatief van burgers te kunnen ondersteunen, ik wil mijn kennis graag toepassen om samen met u een mooiere gemeente te maken.

Ongeveer een jaar geleden speelde de kwestie van een AZC in Breukelen op circa 300 meter afstand van mijn woonwijk. Op dat moment is de gehele wijk samengekomen en ben ik als een van de wijkvertegenwoordigers de gesprekken aangegaan met alle politieke partijen binnen onze gemeente. Uit deze gesprekken heb ik gemerkt dat openheid en luisteren naar de inwoners moeilijker is dan zou moeten zijn. Maarssen 2000 was een van de lokale politieke partijen, welke in staat was om daadwerkelijk te luisteren naar ons als inwoners en waar wij ons daadwerkelijk gehoord voelde. Op deze manier communiceren met inwoners heeft mij tot mijn keuze bewogen om lid te worden van deze lokale partij.

Voor Maarssen 2000 zijn dan ook “Sociaal & Betrokken” de voornaamste kernwaarden waar wij voor staan. Samen met en voor inwoners, oog en oor hebben voor participatie en burgerinitiatieven staan voorop. Om dit samen met inwoners te kunnen realiseren zal ik mij met name met de volgende onderwerpen bezig houden:

– Eigen identiteit behouden van alle kernen in onze gemeente.
– Jongeren moeten kunnen buiten spelen in veilige / toegankelijke speelplaatsen.
– Nieuwbouwprojecten moeten besproken worden met inwoners en klankbordgroepen.
– Transparantie & openheid in de politiek naar inwoners moet beter.

Ton Hesel

Ik ben Ton Hesel 58 jaar, ik ben geboren in Amsterdam, in 1982 verhuisd naar Maarssenbroek en momenteel tijdelijk woonachtig in Utrecht.
Na ruim 26 jaar te hebben gewerkt als jurist in de bancaire sector, ben ik in 2009 gestart als zelfstandig mediator en daarnaast werkzaam als directeur, mediator en vertrouwenspersoon bij Stichting Veilig Onderwijs. Verbinden en conflicten oplossen lopen als een rode draad door mijn gehele carrière waarbij ik altijd probeer het beste uit de mensen te halen.

Het beste uit elkaar halen is waar ik ook als steunfractielid voor Maarssen 2000 wil staan. Immers met elkaar krijg je veel meer voor elkaar dan als individu alleen. Ik sta midden in de lokale samenleving en het algemeen belang binnen onze gemeente staat dan ook voorop. Inzetten voor een samenleving, die omziet naar elkaar en op een prettige en fijne manier woont, werkt en leeft in Stichtse Vecht. Daar ga ik voor.

Daarbij horen mooie kernen, waar jong en oud naast elkaar en met elkaar wonen met goede (sport en culturele) voorzieningen. Goed onderwijs voor iedereen en uitdagende speelvoorzieningen in alle wijken. Maar ook de zorg en ondersteuning die nodig is om deel te kunnen nemen aan de samenleving horen hierbij. Kortom Sociaal en Betrokken.

Maar dat staat los van mijn ambitie en inzet om in de breedste zin van het woord Stichtse Vecht te verbeteren, efficiënter maar vooral leuker te maken, en daar al mijn energie op los te laten. Dit deel ik met onze fractie waarin alle leden hetzelfde doel nastreven. Dat doen we allemaal vanuit ons eigen enthousiasme, deskundigheid en ervaring. Ervaring die we dagelijks opdoen in onze eigen (werk)omgeving. Daarnaast is het ook gewoon leuk. Leuk om bezig te zijn met de groei van je eigen gemeente, leuk om bezig te zijn met het Stichtse Vecht van vandaag, van morgen, en van over een paar jaar. Want de wereld staat niet stil, verre van zelfs, en dat geldt dus ook voor onze gemeente.

Flip Tengnagel

Ik ben Flip Tengnagel en 72 jaar. Vrijwilliger in hart en nieren en zet me daar waar nodig in. Ik onderneem graag en ga er voor, om het tot een goed einde te brengen.
Ik ben boven Amsterdam in de Zaanstreek geboren. Getrouwd, heb twee dochters en twee kleindochters. Door mijn achtergrond heb ik interesse in de landbouw (familie in de kop van Overijssel). Mijn vader is naar Den Haag gegaan en werkte in het grafische bedrijf. Hij had geen interesse in de landbouw.

Mijn opleiding: Landbouw onderwijs, HAVO, Veeverloskunde en relevante cursussen. Na de dienstplicht en wat omzwervingen ben ik in de Uithof – Utrecht terechtgekomen bij de Faculteit Diergeneeskunde, waar ik 34 jaar heb mogen werken bij de Zootechniek (dierverzorging en onderzoek opleiding en assistentie) en de Veterinaire Röntgen (Diagnostische beeldvormingopleiding).
In die 34 jaar heb ik 25 jaar praktisch onderwijs mogen geven aan coassistenten en praktiserende dierenartsen. Ook had ik 25 jaar een adviesbureau voor Veterinaire Röntgen in de praktijk. Alles met plezier en inzet gedaan.
Ik ben sociaal bewogen en wil, dat het anderen altijd goed gaat en hulp bieden.

Ik woon sinds 1976 in Maarssenbroek en ben daar betrokken geraakt bij de voetbal- vereniging OSM’75 en daar al meer dan 40 jaar lid en erelid van, waarvan 35 jaar terreinmeester en zet me in voor een goed draaiende sportclub.

Tijdens die periode werd ik geconfronteerd met vluchtelingen en heb mijn hulp aangeboden, om te helpen met werkplekken. In de afgelopen 5 jaar, ben ik in contact gekomen met de Voedselbank, waar ik tot nu een bijdrage lever voor mensen, die in de problemen zitten. Deze heb ik kunnen en mogen begeleiden in de contacten tussen hulpinstanties en de gemeente, om zo te zoeken naar oplossingen.

De reden, dat ik indertijd gekozen heb voor Maarssen 2000 is tweeledig. Allereerst heb ik vanaf het begin van deze partij al op ze gestemd, maar werd ook benaderd, voor mijn expertise ten aanzien de landbouw, kennis van groen en de buitensportaccommodaties, maar ook interesse in cultuur en ruimtelijke ordening, om fractielid te worden. Ik ben een aantal jaren commissielid geweest, maar moest mij door familieomstandigheden terugtrekken. Verder kan ik mij zeker vinden in de partijdoelstellingen en wil ook nu weer mijn steentje bijdragen, om een Gezonde en Goede basis te creëren voor een Sociaal en Sterk Stichtse vecht, als gemeente in de toekomst, waar ook ik/wij graag woon/wonen.

Ik ben sportief en zet me dan ook graag in voor gezonde sportbeoefening en de noodzakelijke mogelijkheden daarvoor. En ik zal me daar ook voor in blijven zetten.
Maar ook de natuur, het milieu, de landbouw en de ruimtelijke belangen worden hierbij zeker niet vergeten.
Zelf ben Ik beoefenaar van de lange afstand wandelsport en Walking Football.
En draag mijn steentje bij aan de organisatie van de Sportdag Oud mariniers.
Dit alles op vrijwillige basis. Hoezo Participatie!
Samen sociaal sterk, dat is mijn devies voor de toekomst!
Voor jong , oud en wat er voor nodig is. En reken daarbij ook op U!

Riëtte Habes

 

Ik ben Riëtte Habes, alweer 20 jaar getrouwd met Alexander en sinds 1999 woonachtig in Maarssenbroek. Samen brengen wij 3 kinderen (15-18 jaar) op. Mijn levensmotto “Er zijn voor een ander, dat maakt jezelf gelukkig”. Politiek is in mijn leven dan ook een logische keuze. Beleid begint gewoon bij ons mensen. Wat willen we; wat kunnen we zelf en wat moeten we voor elkaar regelen. Dat maakt de samenleving leefbaar.

Ik vind het van groot belang dat ieders stem gehoord wordt, juist ook van mensen die in de minderheid zijn. Ik denk graag in oplossingen en mogelijkheden. Ik zoek de verbinding en betrek u als inwoner actief bij gemeentelijk beleid. Maarssen 2000 is een lokale, sociaal bewogen partij, waar ik me erg thuis voel. Ik hoop dan ook op uw stem te kunnen rekenen, zodat ik me ook voor uw belangen kan inzetten. Zo doe ik dat.