Maarsen2000 wil woonveiligheid terug èn eist hard optreden tegen woonfraude

Maarssen2000 wil dat de gemeente harder gaat optreden tegen het onttrekken van woonhuizen aan permanente bewoning. Het tekort aan woningen voor onze inwoners is enorm. 

Riëtte Habes, fractievoorzitter Maarssen2000 constateert dat koopwoningen gebruikt  worden voor wat men noemt verkamering. In de volksmond: het verhuren aan groepen arbeidsmigranten of studenten en dat vaak tegen absurd hoge huren. Volgens het bestemmingsplan en de woonverordening is het omzetten van een gezinswoning naar kamerverhuur niet toegestaan en is het verplicht hiervoor een vergunning aan te vragen.

Toch blijkt in de praktijk, aldus signalen die de fractie van inwoners ontvangt, dat er zich nu ook in onze gemeente illegale praktijken voordoen. De fractie heeft daarom zelf kadastraal onderzoek laten uitvoeren. Uit dat onderzoek is voor de fractie gebleken dat een berucht huisjesmelker uit Utrecht op dit moment zeer actief huizen opkoopt in Maarssenbroek. Maar ziet ook dat er inmiddels andere eigenaren panden opkopen met als oogmerk geld te verdienen aan kamerverhuur. Her vervelende is dat er ook geen zicht is op hoeveel mensen er dan in een huis wonen en dat de bewoners vaak wisselen. ”Het is zeer ongewenst dat onze inwoners mede door dit soort praktijken ergens anders hun heil moeten zoeken. “De leefbaarheid van onze gemeente staat onder druk”, aldus de fractie.

De fractie vermoedt dat het resultaat van eigen onderzoek nog maar het tipje van de ijsberg is. Maarssen2000 lanceert daarom het meldpunt. Juist in coronatijden is de urgentie om de omvang van het probleem in kaart te brengen, hoog. De fractie vraagt inwoners actief te melden, maar wijst erop dat zij zelf het probleem slechts politiek aanhangig kan maken. “Wij kunnen als politieke partij natuurlijk niet handhaven of voor rechtertje spelen.” Het zou ons en inwoners helpen om zo snel mogelijk in beeld te hebben, wat zoal speelt. De melding mag natuurlijk anoniem gedaan worden èn het spreekt voor zich dat meldingen die binnenkomen uiterst zorgvuldig en als strikt vertrouwelijk behandeld zullen worden. Anoniem inzenden kan ook.

“Ik snap dat inwoners het heel spannend vinden om zo’n melding bij ons te doen, maar als volksvertegenwoordiger zijn wij gebaat met alle oprechte informatie die u ons kunt geven”, aldus Riëtte Habes.

Het digitaal meldpunt is te vinden via www.maarssen2000.nl/meldpuntwoonfraude.