Uitkomsten digitaal meldpunt woonfraude

Allereerst wil mijn fractie bewoners en melders van harte danken voor het doen van een belangrijke melding. Zonder uw hulp hadden wij niet tot deze inzichten kunnen komen. Wij zijn u dankbaar voor het vertrouwen dat u in ons heeft gesteld.

Wat hebben we gedaan

 • alle uitkomsten in verbeelding weergegeven.
 • conclusies kunnen trekken uit de ingebrachte meldingen.
 • zelf een aantal constateringen gedaan m.n. over vindbaarheid voor bewoners die met dit probleem in hun omgeving te maken hebben en nog veel belangrijker hoe lang dit probleem al speelt en hoe diep het sommigen van u raakt
 • voor een gedeelte van de meldingen zelf kadastraal onderzoek laten uitvoeren.

In de bijlage “toelichting” treft u alle gegevens aan.

Kort samengevat, Wat gaan wij doen:

 • Motie indienen in de raad van 29 september en steun zoeken bij ander partijen om de motie mede in te dienen, danwel te steunen.
 • Zelf een handhavingsverzoek indienen bij de gemeente
 • Alle adressen van verdachte/ gemelde panden delen met de gemeente, waarbij de gegevens van melders anoniem blijven!
 • Alle opgevraagde kadastergegevens delen met de gemeente
 • Terugkoppeling geven van ons onderzoek aan melders, pers en College van Burgemeester en Wethouder en raadsleden

Wat willen we dat de gemeente gaat doen:  kordate en proactieve aanpak van vastgoedcriminaliteit

 • Een proactieve houding (dus er-op-af i.p.v. meldingen en signalen afwachten).
 • Train handhavers op herkennen woonfraude en voorzie ze van de OndermijningsApp (methode Alphen aan de Rijn)
 • Het optuigen van een specialistisch kernteam (jurist, data- analist etc) dat actief informatie vergaart, patronen vaststelt en opsporingsmethodieken ontwikkelt
 • Toezichthouders/Inspecteurs e.a. die bouwen aan dossiers
 • Lik op stuk beleid door kordaat en slim te handhaven en waar nodig lang en intensief
 • Doe dat samen met politie, inspectie SZW, Belastingdienst en Utrechts Huurteam (aanpak Utrecht)
 • en betrek daarbij lokale makelaars, notarissen en bewoners.
 • Maak een eigen digitaal meldpunt
 • Maar informatie over het Huurteam vindbaar en bereikbaar

Partijgenoot Flip Tengnagel koninklijk onderscheiden

26 april 2019 – Met gepaste trots willen fractie en bestuur van Maarssen 2000 onze partijgenoot Flip Tengnagel feliciteren met zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding uit handen van waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt op vrijdag 26 april 2019.
Hieronder de volledige tekst behorende bij de onderscheiding:

De heer Tengnagel is onderscheiden omdat hij zich al meer dan 40 jaar inzet voor de leefbaarheid van Maarssenbroek en voor voetbalvereniging OSM’75 in het bijzonder. Vanaf 1976 is Tengnagel bij deze voetbalvereniging, met 675 leden, als vrijwilliger actief in verschillende functies: bestuurslid, elftalbegeleider, wedstrijdsecretaris, toernooiorganisator, trainer, verzorger, scheidsrechter en hoofd van het onderhoudsteam. Tot juli 2018 was hij ook nog terreinmeester. Voor buitenschoolse opvang Kakelbont Kids – die een ruimte huurt bij OSM’75 – stond hij altijd klaar en zorgde hij ervoor dat het terrein piekfijn in orde was.
Van 1987 tot 2016 was hij sportcoördinator bij het Contact Oud-Mariniers en medeorganisator van “reünie met Sport en Spel”, alsmede medeorganisator en wedstrijdsecretaris van de oriëntatieloop senioren.
Ook in de politiek was Tengnagel actief: als steunfractie/burgerlid (v.a. 2009) en commissielid (v.a. 2015). Daarnaast is Tengnagel sinds 2013 lid van het screenteam van de Voedselbank Stichtse Vecht. Hij is medeverantwoordelijk voor 50 gezinnen en regelt de uitgifte van voedselpakketten. Hierbij helpt hij anderen om hun administratieve en financiële situatie te verbeteren.
Daarnaast is hij sinds 2011 medeorganisator en initiatiefnemer van de burendag in de wijk Duivenkamp in Maarssenbroek.

Raadslid Ron Druppers met ziekteverlof

Gemeenteraadslid Ron Druppers legt vanwege gezondheidsredenen zijn functie als raadslid in de gemeenteraad Stichtse Vecht tijdelijk neer. Het verzoek om tijdelijk ontslag voor de duur van 16 weken, is bij de voorzitter van de Raad ingediend en zal in werking gaan na de eerst volgende raadsvergadering waarin zijn vervanger kan worden geïnstalleerd.

Door ernstige vermoeidheidsverschijnselen is het blijven uitoefenen van zijn werkzaamheden als raadslid voorlopig niet mogelijk.
Tijdens zijn afwezigheid zal raadslid Riëtte Habes optreden als waarnemend fractievoorzitter Maarssen 2000 en wordt commissielid Arjan Kroon tijdelijk benoemd als raadslid. Deze benoeming vindt plaats in de eerstvolgende raadsvergadering.

Hierdoor blijft Maarssen 2000, ondanks de tijdelijke afwezigheid van Ron Druppers, goed vertegenwoordigd in de gemeenteraad Stichtse Vecht.