Maarssen 2000 heet vanaf vandaag Samen Stichtse Vecht

De fractie en leden van Maarssen2000 hebben besloten onder een andere naam en vernieuwende stijl in de lokale politiek verder te gaan. Na 50 jaar is een naam loslaten geen makkelijke keuze, maar het werd volgens ons allemaal de hoogste tijd.

De naam verwoordt veel beter hoe we de bewoners nog beter van dienst willen zijn. Bij Maarssen 2000 stond de bewoner altijd centraal, maar nu gaan we samen met bewoners werken aan thema’s die zij zelf gaan agenderen. Als Samen Stichste Vecht bieden we bewoners een eigen digitaal platform als debatruimte en ruimte waar ze met elkaar en met ons kennis en kunde kunnen delen. Dat wat we met elkaar politiek willen maken, agenderen en adresseren we daar. Dat wat niet politiek hoeft, maken we niet politiek. Het gaat erom dat we elkaar als bewoners verder kunnen helpen. Dat doen we vanaf vandaag dus niet meer vanaf deze website, maar vanaf www.SamenStichtseVecht.nl

lees hier ons persbericht

Zorgen Maarssen 2000 over toegankelijkheid hulpverlening

10 febr. 2019 – De fractie van Maarssen 2000 maakt zich zorgen over de toegankelijkheid van hulp die verleend zou moeten worden aan inwoners. Steeds vaker krijgen wij meldingen dat het WMO loket telefonisch niet bereikbaar is. Dat er niet doorverbonden wordt. Dat inwoners verteld wordt, sorry we lopen 4 maanden achter. Ja sorry we hebben het niet op orde. Ook krijgen we meldingen dat aanvragen niet binnen de termijn worden afgehandeld. Dat er van gesprekken geen verslag wordt gemaakt. Dat inwoners regelmatig te horen krijgen, ja die werkt hier niet meer, dus uw situatie is bij ons niet bekend. Ook vernemen we dat er bij Sociale Zaken dossiers blijven liggen of dat inwoners te maken hebben met terugvorderingen, waar ze niet tijdig over geïnformeerd zijn. Dat inwoners, zonder huisbezoek, door de leverancier gekort worden op huishoudelijke zorg.

Kortom deze signalen vinden wij zorgelijk.

Wij vragen uw hulp om een beter beeld van deze situatie te krijgen en vragen u ons uw ervaringen te melden (positief en negatief). Wij kunnen dan gerichter vragen stellen aan het college over de gang van zaken.

U kunt ons mailen riette.habes@maarssen2000.nl

Stuurt u s.v.p ook een kopie van de melding aan de Adviesraad Sociaal Domein: Adviesraad.stichtsevecht@gmail.com

Schriftelijke vragen: Verloedering Harmonieplein Maarssen dreigt

Op 13 juli jl. zijn in de horecazaak Plein 41 drugs aangetroffen. Op basis van de hoeveelheid aangetroffen drugs heeft de burgemeester destijds besloten om per direct het pand Harmonieplein 41 in Maarssen voor 12 maanden te sluiten. Het gevolg van dit besluit is dat het pand door niemand meer betreden mag worden. De voor- en achterdeur zijn verzegeld.
Bewoners en ondernemers aan het Harmonieplein worden nu geconfronteerd met verloedering van het terras en voor de ingang van het afgesloten pand.

Een overvolle brievenbus met uitpuilende post, de dagelijkse krant die voor de deur wordt gelegd om vervolgens, opgepakt door de wind, zich over het plein te verspreiden, dode planten in de vensterbank. Het zijn een paar punten die samen voor een bepaald niet uitnodigende uitstraling zorgen, waarvan de overige ondernemers op het plein nu last hebben. Het gerucht dat er ook nog bederfelijke etenswaren in het pand zijn achtergebleven, is voor de ondernemers en bewoners aanleiding een brandbrief naar het College en de raad van Stichtse Vecht te sturen.
De ondernemers en bewoners geven in deze brief aan zich nu onterecht gestraft te voelen en vragen de gemeente om alvast het terras van Plein 41 weg te halen om verdere verloedering te voorkomen. Ook verzoeken zij dat er gecontroleerd gaat worden op mogelijke bederfelijke waren in het pand.

Arjan Kroon, raadslid van Maarssen 2000, heeft naar aanleiding van de brief vragen gesteld aan het College.
Met name de veronderstelling van achtergebleven etenswaren en de verloedering van het aanzicht van het Harmonieplein vormen de aanleiding tot het stellen van deze vragen.

copy schriftelijke vragen nav Plein 41

 

Arjan Kroon benoemd tot raadslid

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 10 juli jl. is Arjan Kroon benoemd tot (tijdelijk) raadslid.
Arjan Kroon vervangt Ron Druppers, die wegens ziekte het raadwerk tijdelijk heeft neergelegd.
Raadslid Riëtte Habes vervangt Ron tijdelijk als fractievoorzitter.

 

Raadslid Ron Druppers met ziekteverlof

Gemeenteraadslid Ron Druppers legt vanwege gezondheidsredenen zijn functie als raadslid in de gemeenteraad Stichtse Vecht tijdelijk neer. Het verzoek om tijdelijk ontslag voor de duur van 16 weken, is bij de voorzitter van de Raad ingediend en zal in werking gaan na de eerst volgende raadsvergadering waarin zijn vervanger kan worden geïnstalleerd.

Door ernstige vermoeidheidsverschijnselen is het blijven uitoefenen van zijn werkzaamheden als raadslid voorlopig niet mogelijk.
Tijdens zijn afwezigheid zal raadslid Riëtte Habes optreden als waarnemend fractievoorzitter Maarssen 2000 en wordt commissielid Arjan Kroon tijdelijk benoemd als raadslid. Deze benoeming vindt plaats in de eerstvolgende raadsvergadering.

Hierdoor blijft Maarssen 2000, ondanks de tijdelijke afwezigheid van Ron Druppers, goed vertegenwoordigd in de gemeenteraad Stichtse Vecht.

Maarsen 2000 stelt vragen over huishoudelijk hulp voor mantelzorgers.

20-03-2018 – De fractie van Maarssen 2000 stelt vragen over hoe het nu precies zit met huishoudelijke hulp voor mantelzorgers. Door de uitspraak van de Centrale Raad van Bestuur in mei 2016 moest de gemeente haar beleid aanpassen. De manier waarop in Stichtse Vecht werd bezuinigd op de hulp in de huishouding was niet rechtmatig. Dat moest anders en dat moest binnen een half jaar geregeld. Maarssen 2000 is toegezegd dat de voorziening beschikbaar zou blijven voor mantelzorgers. Nu blijkt dat toch niet het geval te zijn.

De fractie van Maarsen 2000 is dan ook kwaad over het feit dat het College gemaakte afspraken niet nakomt en daarmee mantelzorgers dupeert. Eind 2016 stelde Maarssen 2000 duidelijk vragen over huishoudelijke hulp en de toegankelijkheid ervan voor mantelzorgers. In de oude regeling konden mantelzorgers gebruik maken van de plusuren tegen een lage eigen bijdrage. Dat kon op basis van alleen een registratie bij Steunpunt Mantelzorg.

Met de aanpassing van het beleid, dat leidde tot opheffen van de laagdrempelig vorm van huishoudelijke hulp voor inwoners en mantelzorgers, heeft Maarssen 2000 meteen om duidelijkheid gevraagd. Wat gaat de wethouder eraan doen om laagdrempelige hulp toch beschikbaar te laten zijn voor overbelaste mantelzorgers, die niet met de hulpbehoevende onder een dak wonen. De toezegging werd gedaan daar niet aan te komen. Er zou een passende oplossing voor geregeld worden.
In de praktijk blijkt daar niets van waar te zijn, want medewerkers van de gemeente weten van deze regeling niets af. Op basis van de WMO kan er geen indicatie gesteld worden en dat is logisch. Het gaat hier niet om zelf ziek zijn, hier gaat het om het voorkomen dat een mantelzorger overbelast raakt. Het gaat hier om preventie. Maarssen 2000 stelt hier vragen over aan het huidige college. De fractie wil na de verkiezingen echt aan de slag om dit voor Mantelzorgers alsnog goed te regelen.

Voor meer informatie r.habes@maarssen2000.nl of bellen met 06 417 69 790