Schriftelijke vragen: Verloedering Harmonieplein Maarssen dreigt

Op 13 juli jl. zijn in de horecazaak Plein 41 drugs aangetroffen. Op basis van de hoeveelheid aangetroffen drugs heeft de burgemeester destijds besloten om per direct het pand Harmonieplein 41 in Maarssen voor 12 maanden te sluiten. Het gevolg van dit besluit is dat het pand door niemand meer betreden mag worden. De voor- en achterdeur zijn verzegeld.
Bewoners en ondernemers aan het Harmonieplein worden nu geconfronteerd met verloedering van het terras en voor de ingang van het afgesloten pand.

Een overvolle brievenbus met uitpuilende post, de dagelijkse krant die voor de deur wordt gelegd om vervolgens, opgepakt door de wind, zich over het plein te verspreiden, dode planten in de vensterbank. Het zijn een paar punten die samen voor een bepaald niet uitnodigende uitstraling zorgen, waarvan de overige ondernemers op het plein nu last hebben. Het gerucht dat er ook nog bederfelijke etenswaren in het pand zijn achtergebleven, is voor de ondernemers en bewoners aanleiding een brandbrief naar het College en de raad van Stichtse Vecht te sturen.
De ondernemers en bewoners geven in deze brief aan zich nu onterecht gestraft te voelen en vragen de gemeente om alvast het terras van Plein 41 weg te halen om verdere verloedering te voorkomen. Ook verzoeken zij dat er gecontroleerd gaat worden op mogelijke bederfelijke waren in het pand.

Arjan Kroon, raadslid van Maarssen 2000, heeft naar aanleiding van de brief vragen gesteld aan het College.
Met name de veronderstelling van achtergebleven etenswaren en de verloedering van het aanzicht van het Harmonieplein vormen de aanleiding tot het stellen van deze vragen.

copy schriftelijke vragen nav Plein 41

 

Arjan Kroon benoemd tot raadslid

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 10 juli jl. is Arjan Kroon benoemd tot (tijdelijk) raadslid.
Arjan Kroon vervangt Ron Druppers, die wegens ziekte het raadwerk tijdelijk heeft neergelegd.
Raadslid Riëtte Habes vervangt Ron tijdelijk als fractievoorzitter.

 

Raadslid Ron Druppers met ziekteverlof

Gemeenteraadslid Ron Druppers legt vanwege gezondheidsredenen zijn functie als raadslid in de gemeenteraad Stichtse Vecht tijdelijk neer. Het verzoek om tijdelijk ontslag voor de duur van 16 weken, is bij de voorzitter van de Raad ingediend en zal in werking gaan na de eerst volgende raadsvergadering waarin zijn vervanger kan worden geïnstalleerd.

Door ernstige vermoeidheidsverschijnselen is het blijven uitoefenen van zijn werkzaamheden als raadslid voorlopig niet mogelijk.
Tijdens zijn afwezigheid zal raadslid Riëtte Habes optreden als waarnemend fractievoorzitter Maarssen 2000 en wordt commissielid Arjan Kroon tijdelijk benoemd als raadslid. Deze benoeming vindt plaats in de eerstvolgende raadsvergadering.

Hierdoor blijft Maarssen 2000, ondanks de tijdelijke afwezigheid van Ron Druppers, goed vertegenwoordigd in de gemeenteraad Stichtse Vecht.

Maarsen 2000 stelt vragen over huishoudelijk hulp voor mantelzorgers.

20-03-2018 – De fractie van Maarssen 2000 stelt vragen over hoe het nu precies zit met huishoudelijke hulp voor mantelzorgers. Door de uitspraak van de Centrale Raad van Bestuur in mei 2016 moest de gemeente haar beleid aanpassen. De manier waarop in Stichtse Vecht werd bezuinigd op de hulp in de huishouding was niet rechtmatig. Dat moest anders en dat moest binnen een half jaar geregeld. Maarssen 2000 is toegezegd dat de voorziening beschikbaar zou blijven voor mantelzorgers. Nu blijkt dat toch niet het geval te zijn.

De fractie van Maarsen 2000 is dan ook kwaad over het feit dat het College gemaakte afspraken niet nakomt en daarmee mantelzorgers dupeert. Eind 2016 stelde Maarssen 2000 duidelijk vragen over huishoudelijke hulp en de toegankelijkheid ervan voor mantelzorgers. In de oude regeling konden mantelzorgers gebruik maken van de plusuren tegen een lage eigen bijdrage. Dat kon op basis van alleen een registratie bij Steunpunt Mantelzorg.

Met de aanpassing van het beleid, dat leidde tot opheffen van de laagdrempelig vorm van huishoudelijke hulp voor inwoners en mantelzorgers, heeft Maarssen 2000 meteen om duidelijkheid gevraagd. Wat gaat de wethouder eraan doen om laagdrempelige hulp toch beschikbaar te laten zijn voor overbelaste mantelzorgers, die niet met de hulpbehoevende onder een dak wonen. De toezegging werd gedaan daar niet aan te komen. Er zou een passende oplossing voor geregeld worden.
In de praktijk blijkt daar niets van waar te zijn, want medewerkers van de gemeente weten van deze regeling niets af. Op basis van de WMO kan er geen indicatie gesteld worden en dat is logisch. Het gaat hier niet om zelf ziek zijn, hier gaat het om het voorkomen dat een mantelzorger overbelast raakt. Het gaat hier om preventie. Maarssen 2000 stelt hier vragen over aan het huidige college. De fractie wil na de verkiezingen echt aan de slag om dit voor Mantelzorgers alsnog goed te regelen.

Voor meer informatie r.habes@maarssen2000.nl of bellen met 06 417 69 790

Doel bereikt met motie bij afvalscheiding

Wethouder van Dort omarmt de in de commissie Fysiek Domein van 16 januari jl. door Maarssen 2000 ingebrachte motie over ‘een betere communicatie bij het omgekeerd inzamelen van huishoudelijk afval’.

Maarssen 2000 commissielid Roy de Pijper is blij dat door zijn inbreng ouderen en inwoners voor wie het scheiden van het dagelijkse afval niet meer eenvoudig is, geholpen gaan worden. In de motie pleit Maarssen 2000 voor een specifiek op deze doelgroep gerichte aangepaste vorm van communicatie.
Afvalcoaches gaan bewoners, die wat extra uitleg of hulp nodig hebben, persoonlijk ondersteunen. Niet met een folder maar echt persoonlijke uitleg geven over het scheiden van afval op een juiste manier.

De wethouder is blij met de motie. Als de gemeenteraad in de vergadering van 30 januari deze motie aanneemt, kan wethouder van Dort er mee aan de slag. Voor de uit Breukelen afkomstige Roy de Pijper een mooi resultaat in zijn nog jonge politieke carrière.

Maarssen 2000 helpt!

24 dec. 2017 – De gemeenteraadsverkiezing in maart is voor veel politieke partijen een tijd van vertellen hoe belangrijk en goed of de partij wel niet is. Maarssen 2000 start de campagnetijd door juist andere te vertellen hoe goed of zij zijn! Zaterdag 23 december hebben de medewerkers van de thuiszorg afdeling Maarssen buitengebied (Careyn) op eigen initiatief een kerstbrunch voor alle cliënten en hun mantelzorgers van deze afdeling georganiseerd. Maarssen 2000 ondersteunt hun initiatief.

Dagelijks staan ze klaar, weer of geen weer, weekend of feestdag, de 18 medewerkers van Careyn Thuiszorg Maarssen-buiten. Elke dag weer hebben zo’n 70 bewoners uit alleen al Maarssen-dorp, Tienhoven en Oud-Zuilen hulp nodig bij opstaan, wassen, medicijnen innemen en wat al niet meer. De medewerkers doen dit met veel liefde en passie.

Voor Maarssen 2000 zijn hulpverleners en mantelzorgers heel belangrijk. Door hun inzet kunnen mensen langer in het eigen huis blijven wonen, is er aandacht voor de eenzame bewoner in onze gemeente. Deze hulpverleners doen dit werk of het ‘de gewoonste zaak van de wereld’ is. Maarssen 2000 waardeert hun inzet en staat voor hun belangen.

Veel geld gaat er vanuit de verkiezingskas naar drukwerk, pennen en andere reclamemiddelen. Alleen maar om te zeggen hoe goed je als politieke partij wel niet bent. De lokale politieke partij Maarssen 2000 heeft er voor gekozen juist een deel van dat geld te besteden om die hulpverleners nou eens te vertellen hoe goed zij eigenlijk zijn.

Toen Maarssen 2000 hoorde van het initiatief vanuit de medewerkers om iets te doen voor hun cliënten en hun mantelzorgers, maar daar de financiële middelen niet toereikend voor waren, heeft dan ook gelijk haar steun en medewerking toegezegd. De fractieleden van Maarssen 2000 helpen mee met gezellige samenzijn. Maarssen 2000, sociaal & betrokken!

Klik hier voor het videoverslag.