Onze fractieleden Arjan en Riette zijn deze week op werkbezoek geweest bij Woningbouwcorporaties Portaal en Vecht en Omstreken. Aanleiding voor dit bezoek was de publicatie in het AD dat de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is gestegen naar ruim 12 jaar.

De fractie ging op pad met op zak een aantal vragen van inwoners. Zo is de algehele indruk dat Portaal veel van zijn woningen verkoopt. De jaarcijfers geven echter een heel ander beeld. Portaal legt uit dat je woningvoorraad verkoopt om woningen te kunnen renoveren of nieuwe woningen te bouwen. In Stichtse Vecht is er al jaren niet gebouwd. En met de wachttijden die er zijn, kan Portaal iedere woning gebruiken. Er wordt dus niet verkocht.

Ook Vecht en Omstreken geeft aan dat het aantal woningen niet voldoet aan de behoefte en vraag. Qua grootte, qua huurprijs etc. Ook die corporatie bevestigt de lange wachttijd en vertelt dat veel jongeren niet meer zo veel geld verdienen als een jaar of wat geleden. Ook zij zijn vaak aangewezen op sociale huur.

De procedures voor nieuwbouw zijn traag en er worden geen of nauwelijks locaties aan corporaties gegund om te bouwen. Het is aan de politiek om daar verandering in te brengen.

Maarssen 2000 is aan de slag gegaan met het benaderen van een aantal fracties. Met groot succes, want nu gaat de hele raad in het najaar horen wat er nou echt nodig is.

Als het aan Maarssen 2000 ligt gaan we snel aan de slag om locaties aan te wijzen waar gebouwd kan gaan worden en daar gaan we dan geen jaren over doen. Bestemmingsprocedures duren gemiddeld al 2 jaar, dus we moeten aan de bak. 12 jaar wachten op een woning, dat kan echt niet meer.