Wordt er wel voldoende zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgesprongen of liggen ze zo bij een ander in de brievenbus?
Maarssen 2000 vermoedt dat door de foute print er sprake is van wat men noemt een datalek. Datalekken kunnen makkelijk ontstaan als er bijvoorbeeld geen zorgvuldige naleefregels zijn afgesproken.
Het meldpunt Autoriteit Persoonsgegevens geeft een heldere uitleg wat het betekent en hoe dit te voorkomen. Maarssen 2000 wil niet dat uw persoonsgegevens zomaar op straat of bij de verkeerde geadresseerde op de achterkant van een brief zichtbaar zijn. Vandaar dat wij het College een aantal vragen hebben gesteld over de veiligheid van uw gegevens, maar ook of dit lek al gemeld is bij het AP. Ook dat is een wettelijk verplichting.

 

78. Vragen R. Habes (Maarssen 2000) – Mantelzorgcompliment en AVG – 20181015 (1)

78a. Vervolgvragen R. Habes (Maarssen 2000) – Mantelzorgcompliment en AVG – 20181015 (1)78.

Bijlage 1 Vragen R. Habes (Maarssen 2000) – Mantelzorgcompliment en AVG – 20181015 (1)78.

Bijlage 2 Vragen R. Habes (Maarssen 2000) – Mantelzorgcompliment en AVG – 20181015 (1)