Uit antwoorden van het college op door Maarssen 2000 gestelde vragen, blijkt dat de gemiddelde wachttijd in Stichtse Vecht voor een sociale huurwoning meer dan 12 jaar bedraagt. Een gezin met 2 of meer kinderen krijgt te maken met een wachttijd van 9,5 jaar. Een éénoudergezin komt in aanraking met een wachttijd van 14,2 jaar. Daarmee heeft Stichtse Vecht binnen de U16 gemeenten (Utrecht, Bunnik, De Bilt, Woerden, IJsselstein, Houten, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Vianen (met Zederik en Leerdam i.v.m. toekomstige fusie tot Vijfherenlanden), Zeist, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Oudewater, Montfoort, De Ronde Venen, Lopik) de langste wachttijden voor haar inwoners om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning binnen de eigen gemeentegrenzen. Maarssen 2000 die de vragen heeft gesteld, geeft aan geschrokken te zijn over de antwoorden.

Wachttijden uitgesplitst naar huishoudenssamenstelling
De wachttijden voor een sociale huurwoning naar huishoudenssamenstelling is verschillend gezien de antwoorden van het college op door Maarssen 2000 gestelde vragen: Alleenstaand 13,8 jaar- Tweepersoons 12,1 jaar – Eénoudergezin 14,2 jaar – Gezin met 1 kind 9,5 jaar en gezin met 2 of meer kinderen 9,5 jaar. Arjan Kroon raadslid voor Maarssen 2000 in een reactie: ‘De cijfers bevestigen dat er in Stichtse Vecht de langste wachttijden zijn binnen de regio. Ik ben geschrokken van het feit dat er voor éénoudergezinnen en alleenstaanden een nog langere wachttijd geldt dan dat we al dachten. Zij staan veertien jaar op de wachtlijst. Dat is veel te lang. Dat is echt buitensporig. Wij maken ons daar grote zorgen over. Ik ben benieuwd hoe het college dit probleem gaat oppakken en oplossen.’

Raadsconferentie
In aanloop naar de verkiezingen organiseerde RTV Stichtse Vecht in samenwerking met gemeente Stichtse Vecht het Grote Verkiezingsdebat. Eén van de onderwerpen van het debat was de volkshuisvesting in Stichtse Vecht. Daaruit bleek dat de politiek verdeeld is over de oorzaken en de oplossingen. Vijf maanden verder zijn er nog geen concrete stappen gemaakt met als doel verlaging van de enorme wachtlijsten. Maarssen 2000 kondigde al eerder aan om samen met GroenLinks, PvdA en CDA een raadsconferentie sociaal woonbeleid in het najaar te gaan organiseren. Lokaal Liberaal en VVD steunen dit initiatief.

Niet lullen maar poetsen
Met de laagste cijfers in U16 verband is de taak voor lokale politici helder: niet lullen, maar poetsen. Maarssen 2000 wil met de organisatie van een raadsconferentie die helderheid een boost geven. Arjan Kroon namens Maarssen 2000: ‘Voor projecten binnen de rode contouren moet de besluitvorming sneller. Uiteraard met respect voor inwoners en inspraak. Maar de liefde moet wel van twee kanten komen. Ik ga de input meenemen tijdens de raadsconferentie. En zal daarin ook aandacht vragen voor de jongeren. Hoe zorgen we ervoor dat zij in hun eigen kern blijven wonen. Met deze cijfers kan dat dus niet. Onze jongeren gaan hoe dan ook Stichtse Vecht verlaten. Dat kan niet anders met deze huidige situatie.’

Landelijk beeld
De gemiddelde wachttijd in Nederland bedraagt 8 jaar. Experts benoemen dat er te weinig sociale huurwoningen worden gebouwd terwijl de vraag stijgt. Stijgende vraag komt mede door het vestigen van statushouders en relatief lage doorstroom van huur naar koop. Ook het langer thuis blijven wonen van ouderen is van invloed op de toch al krappe woningmarkt. Vanwege de beperkte voorraad aan betaalbare 48. Antw. vr. A. Kroon (Maarssen 2000) – Wachttijd sociale huurwoningen – 20180715woningen in de vrije sector blijven ‘scheefwoners’ in hun sociale huurwoning. Scheefhuurders zijn huurders die in een sociale huurwoning wonen, terwijl ze hiervoor een te hoog inkomen hebben.

48. Antw. vr. A. Kroon (Maarssen 2000) – Wachttijd sociale huurwoningen – 20180715