Ik ben Flip Tengnagel en 72 jaar. Vrijwilliger in hart en nieren en zet me daar waar nodig in. Ik onderneem graag en ga er voor, om het tot een goed einde te brengen.
Ik ben boven Amsterdam in de Zaanstreek geboren. Getrouwd, heb twee dochters en twee kleindochters. Door mijn achtergrond heb ik interesse in de landbouw (familie in de kop van Overijssel). Mijn vader is naar Den Haag gegaan en werkte in het grafische bedrijf. Hij had geen interesse in de landbouw.

Mijn opleiding: Landbouw onderwijs, HAVO, Veeverloskunde en relevante cursussen. Na de dienstplicht en wat omzwervingen ben ik in de Uithof – Utrecht terechtgekomen bij de Faculteit Diergeneeskunde, waar ik 34 jaar heb mogen werken bij de Zootechniek (dierverzorging en onderzoek opleiding en assistentie) en de Veterinaire Röntgen (Diagnostische beeldvormingopleiding).
In die 34 jaar heb ik 25 jaar praktisch onderwijs mogen geven aan coassistenten en praktiserende dierenartsen. Ook had ik 25 jaar een adviesbureau voor Veterinaire Röntgen in de praktijk. Alles met plezier en inzet gedaan.
Ik ben sociaal bewogen en wil, dat het anderen altijd goed gaat en hulp bieden.

Ik woon sinds 1976 in Maarssenbroek en ben daar betrokken geraakt bij de voetbal- vereniging OSM’75 en daar al meer dan 40 jaar lid en erelid van, waarvan 35 jaar terreinmeester en zet me in voor een goed draaiende sportclub.

Tijdens die periode werd ik geconfronteerd met vluchtelingen en heb mijn hulp aangeboden, om te helpen met werkplekken. In de afgelopen 5 jaar, ben ik in contact gekomen met de Voedselbank, waar ik tot nu een bijdrage lever voor mensen, die in de problemen zitten. Deze heb ik kunnen en mogen begeleiden in de contacten tussen hulpinstanties en de gemeente, om zo te zoeken naar oplossingen.

De reden, dat ik indertijd gekozen heb voor Maarssen 2000 is tweeledig. Allereerst heb ik vanaf het begin van deze partij al op ze gestemd, maar werd ook benaderd, voor mijn expertise ten aanzien de landbouw, kennis van groen en de buitensportaccommodaties, maar ook interesse in cultuur en ruimtelijke ordening, om fractielid te worden. Ik ben een aantal jaren commissielid geweest, maar moest mij door familieomstandigheden terugtrekken. Verder kan ik mij zeker vinden in de partijdoelstellingen en wil ook nu weer mijn steentje bijdragen, om een Gezonde en Goede basis te creëren voor een Sociaal en Sterk Stichtse vecht, als gemeente in de toekomst, waar ook ik/wij graag woon/wonen.

Ik ben sportief en zet me dan ook graag in voor gezonde sportbeoefening en de noodzakelijke mogelijkheden daarvoor. En ik zal me daar ook voor in blijven zetten.
Maar ook de natuur, het milieu, de landbouw en de ruimtelijke belangen worden hierbij zeker niet vergeten.
Zelf ben Ik beoefenaar van de lange afstand wandelsport en Walking Football.
En draag mijn steentje bij aan de organisatie van de Sportdag Oud mariniers.
Dit alles op vrijwillige basis. Hoezo Participatie!
Samen sociaal sterk, dat is mijn devies voor de toekomst!
Voor jong , oud en wat er voor nodig is. En reken daarbij ook op U!