Ik ben Harry Noltes (54), een geboren en getogen Maarssenaar en al ruim 25 jaar actief bij Maarssen 2000. Vanaf 2002 ben ik namens Maarssen 2000 lid van de gemeenteraad, eerst in Maarssen, later in Stichtse Vecht. Daarnaast was ik lid van achtereenvolgens de commissies Ruimtelijke Ordening, Welzijn en Sociaal Domein. Gedurende een aantal jaren ben ik tevens voorzitter van de commissie Fysiek Domein.

Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. Ik woon samen met mijn vrouw en zoon in Zandweg-Oostwaard. Ik ben ruim 30 jaar werkzaam bij de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Utrecht. In mijn huidige functie houd ik me bezig met de afhandeling van Bezwaarschriften en Klachten. Naast de politiek ben ik ook vrijwilliger bij de Stichting Sinterklaasintocht Maarssen.

Maarssen 2000 speelt een belangrijke rol in mijn leven. Een lokale partij, die sociaal betrokken is bij het welzijn van de inwoners van Stichtse Vecht. Een partij die al 48 jaar onafgebroken onderdeel uit maakt van de lokale politiek. Een partij gedragen door een groep enthousiaste, deskundige en betrokken inwoners van Stichtse Vecht. Anders dan de naam van de partij misschien doet vermoeden, is Maarssen 2000 een lokale partij voor alle inwoners van de gemeente Stichtse Vecht. Een partij met lokale kennis maar zonder landelijke ballast.

Ook de aflopen vier jaar is de gemeente Stichtse Vecht niet gevrijwaard gebleven van politieke intriges, waarbij de integriteit in het geding is. Dit schaadt niet alleen de direct betrokkenen, maar de lokale politiek in zijn algemeen. Als politiek bestuurder is integer handelen een must en dient iedere mogelijkheid tot (schijn van) belangverstrengeling vermeden te worden. Maarssen 2000 is een partij die staat voor open en eerlijke communicatie en een partij waarbij integriteit hoog in het vaandel staat. Stichtse Vecht verdient een gemeenteraad/college, waarbij twijfels over integriteit tot het verleden behoren. Wat Maarssen 2000 betreft een harde voorwaarde om het vertrouwen tussen inwoner en politiek te herstellen.

Gedurende 15 jaar heb ik mij als raadslid vooral bezig gehouden met het Sociale Domein, waaronder de minima en de Wmo. De financiële middelen die de gemeente hiervoor ontvangt moeten onvoorwaardelijk ingezet worden voor het doel waarvoor deze bestemd zijn. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de leefbaarheid in de kernen behouden blijft. Ik weet dat stilzitten achteruitgang betekent, maar de vele ruimtelijke projecten in bijvoorbeeld de kern Maarssen-Dorp komt de leefbaarheid van het dorp niet ten goede. Zowel op het gebied van het Sociaal Domein en de leefbaarheid van onze gemeente wil ik mij de komende raadsperiode weer inzetten.