Ik ben Nick Hardeman, geboren op 19 mei 1987 in Utrecht, echter opgegroeid in de kern Breukelen. Zowel de basisschool, als de middelbare school heb ik afgerond in Breukelen. Ook op het gebied van werk en sport ben ik altijd verweven geweest met deze kern en voel ik mij thuis in onze mooie gemeente.

Tijdens mijn studies “Hotelmanagement” & “Marketing” heb ik een hoop vaardigheden en kennis opgedaan, welke ik goed kan gebruiken als steunfractielid van Maarssen 2000. Ook mijn huidige werk in de “grond & infrabouw” en metaalbewerking kan ik toepassen in de vele verschillende onderwerpen, welke binnen de politiek aan bod komen. Of het nu gaat om de veiligheid en inrichting van speelplaatsen of het sociaal betrokken aspect om het initiatief van burgers te kunnen ondersteunen, ik wil mijn kennis graag toepassen om samen met u een mooiere gemeente te maken.

Ongeveer een jaar geleden speelde de kwestie van een AZC in Breukelen op circa 300 meter afstand van mijn woonwijk. Op dat moment is de gehele wijk samengekomen en ben ik als een van de wijkvertegenwoordigers de gesprekken aangegaan met alle politieke partijen binnen onze gemeente. Uit deze gesprekken heb ik gemerkt dat openheid en luisteren naar de inwoners moeilijker is dan zou moeten zijn. Maarssen 2000 was een van de lokale politieke partijen, welke in staat was om daadwerkelijk te luisteren naar ons als inwoners en waar wij ons daadwerkelijk gehoord voelde. Op deze manier communiceren met inwoners heeft mij tot mijn keuze bewogen om lid te worden van deze lokale partij.

Voor Maarssen 2000 zijn dan ook “Sociaal & Betrokken” de voornaamste kernwaarden waar wij voor staan. Samen met en voor inwoners, oog en oor hebben voor participatie en burgerinitiatieven staan voorop. Om dit samen met inwoners te kunnen realiseren zal ik mij met name met de volgende onderwerpen bezig houden:

– Eigen identiteit behouden van alle kernen in onze gemeente.
– Jongeren moeten kunnen buiten spelen in veilige / toegankelijke speelplaatsen.
– Nieuwbouwprojecten moeten besproken worden met inwoners en klankbordgroepen.
– Transparantie & openheid in de politiek naar inwoners moet beter.