Mijn naam is Primla Jaipal en ik ben 38 jaar geleden uit Suriname geëmigreerd naar Nederland. De staatsgreep van 25 februari 1980 heb ik als tienermeisje van 14 jaar meegemaakt. Eenmaal in Nederland streek ik neer in Maarssenbroek waar ik mijn hart heb verpand aan deze kern. Ik heb me goed aangepast en ben geïntegreerd in de Nederlandse samenleving met behoud van mijn eigen identiteit. Ik ben Hindoestaan en belijdt het Hindoeïsme. Deze religie is meer een levenswijze, die haar richtlijnen geeft hoe in het leven te staan. Juist vanuit deze stroming heb ik meegekregen om dienstbaar te zijn aan de samenleving als grote geheel. Dit heet Sewa: ‘’doe goed en zie niet om’’. Vanuit deze basisgedachte ben ik mantelzorger pur sang en zelfs het gezicht van de gemeentelijke campagne ‘Voor elkaar’ geweest in 2016 met het filmpje “ koken met oompie”. Hierin laat ik zien dat ik zorg voor een buurtgenoot die geen netwerk heeft. Daarnaast ben ik ook mantelzorger voor mijn beide ouders.

Ik ben een alleenstaande moeder met twee inwonende kinderen en sinds kort een schoondochter. Ik werk al ruim 11 jaar als kwaliteitsmedewerker bij de gemeente Soest bij afdeling Dienstverlening en vindt nog tijd om vrijwilligerswerk te doen. Bij de lokale omroep ben ik vrijwilligster en tevens lid van het programmabeleidbepalende orgaan (pbo). Daarnaast ben ik vanaf 2014 steunfractielid bij Maarssen 2000.

Ik ben bij Maarssen 2000 gekomen, omdat ik veel bureaucratie tegenkwam bij de gemeente bij het aanvragen van subsidies. Destijds zat ik als vrijwilliger in het bestuur van Stichting Surantam. Dit kon echt allemaal anders en minder omslachtig. Ook klaagde ik veel regeldruk te ervaren als ik mensen hielp bij het invullen van formulieren voor aanvragen van voorzieningen bij de sociale dienst. Vooral binnen de Surinaamse gemeenschap heb ik een functie als ombudsvrouw, maar ook andere mensen met een migrantenachtergrond benaderen mij regelmatig met vragen en verzoeken. Ik begeleid tegenwoordig ook mensen bij het ‘brede keukentafelgesprek’ bij aanvragen voor WMO-voorzieningen.

Ik besefte dat aansluiten bij een politieke partij de kans was voor mij om iets aan de situatie te kunnen doen door mee te denken en mee te praten. Met alle kennis en informatie (ook 10 jaar in gemeente Maarssen gewerkt o.a. bij de Centrale Balie) probeer ik de kloof vooral tussen mensen met een migrantenachtergrond en het ambtenarenapparaat te dichten.

Waarom ik bij Maarssen2000 ben gekomen? De geestelijke vrijheid om af te mogen wijken van gebaande paden van landelijke partijen gaf voor mij de doorslag om lid te worden van deze lokale partij. Maarssen 2000 is een lokale partij naar mijn hart, sociaal & betrokken!