Ik ben Ron Druppers, in 1953 geboren op Zuilen waar ik tot mijn vierendertigste heb gewoond. Via de Achterhoek, de kop van Drenthe, Nieuwegein en Zuid-Frankrijk, kwam ik met mijn partner Carla Buijsman in 2001 terecht in Maarssenbroek.

In 2001 ben ik als vrijwillige onbetaalde ombudsman gaan werken in Maarssen. Veel mensen met problemen wisten mij snel te vinden en dat heeft geleid tot de vraag van een politieke partij om dat ombudswerk namens die partij uit te gaan voeren. Tot op de dag van vandaag doe ik dat lk ombudswerk nog steeds voor Maarssen 2000. Al ruim 16 jaar sta ik iedere dag klaar voor inwoners bereikbaar die tegen problemen aanlopen met de gemeente of andere instanties.

Ik ben de politiek in gegaan omdat ik gemerkt heb, dat ik als ombudsman soms wel door twintig mensen benaderd werd met dezelfde problemen en iedere keer voor die ene persoon het probleem oploste, maar dat een structurele oplossing daarvoor uitbleef. In de politiek kan ik in één keer voor een totale groep van soms honderden mensen het probleem in één keer oplossen, een structurele oplossing bieden.

In 2002 ben ik actief geworden in de politiek en lid geworden van de commissie SoZa die zich onder andere bezig hield met Sociale Zaken en de WVG. Sinds 2006 ben ik achtereenvolgens raadslid geweest in Maarssen en na de fusie vanaf 1 januari 2011 tot op de dag van vandaag in Stichtse Vecht. In 2010 ben ik voor de eerste keer lijsttrekker geworden bij Maarssen 2000.

Dit is de derde gemeenteraadsverkiezing waarin ik lijsttrekker van Maarssen 2000 ben, een groep sociaal bewogen mensen, die bereid zijn hun tijd en hun kennis te investeren in een betere maatschappij, in een beter Stichtse Vecht.
Ik ben er trots op Maarssen 2000 weer te mogen leiden en ik hoop dat u, als kiezer, bereid bent om ook op 21 maart (weer) te stemmen op Maarssen 2000. U kunt er zeker van zijn dat de belangen van alle inwoners van Stichtse Vecht, arm én rijk, door Maarssen 2000 optimaal behartigd zullen worden.

Ik geloof in samenwerken aan een leefbare maatschappij, daarom zit ik in de politiek, daarom zit ik bij Maarssen 2000.

Als u vragen heeft, nodig ik u van harte uit om contact met mij op te nemen.