Maarssen 2000 probeert zo veel mogelijk bewonersbijeenkomsten bij te wonen om zo een vinger aan de pols te houden. Primla Jaipal bezocht de wijktafel van Duivenkamp en maakte onderstaand verslag:

Vier keer per jaar komt de wijkcommissie van Duivenkamp bij elkaar om te vergaderen. Op donderdag 13 september 2018 moest de vergadering het doen zonder de aanwezigheid van de wijkagent Sonja en de gebiedsregisseur Foka der Nederlanden van de gemeente. Twaalf bewoners waren aanwezig om een aantal onderwerpen te bespreken die in de wijk spelen. Mario van Dijk (commissielid PvdA) en Primla Jaipal (steunfractielid Maarssen2000) waren als toehoorders aanwezig bij deze wijktafel.

Bisonspoor
Er is een open avond geweest waarin men de visie op het ontwerp bij P2 (stationszijde) kon bekijken. Het plan ligt ter nu inzage bij de gemeente en belanghebbenden kunnen hun zienswijze kenbaar maken. Uit de wijk worden er zorgen geuit als het gaat om parkeeroverlast als treinreizigers lang gaan parkeren. Waar moeten bewoners parkeren? Komen ze dan in Duivenkamp parkeren?

Speelplaatsen
Binnenkort (datum is onbekend) komt er een uitnodiging van de gemeente voor inspraak voor bewoners. De wensen van de eerste bijeenkomst zijn meegenomen naar de aannemer en zullen gepresenteerd worden. Er zijn al een aantal bijeenkomsten geweest waarbij mensen hebben kunnen kiezen welke speeltoestellen er komen. Er zijn 12 speelplaatsen die op de planning staan om opnieuw ingericht te worden. Het kan voor de bewoners maar niet vlot genoeg beginnen, ze wachten al veel te lang.
Er is nog steeds heel veel overlast van zwerfvuil en typeert men één plek als een junkplaats. Er wordt geklaagd dat de wijkagent nooit komt kijken.

Burendag 22 september 2018
Helaas kan de wijkcommissie dit jaar de Burendag niet organiseren wegens gebrek aan vrijwilligers. Het ontbijt van vorig jaar dat goed bezocht werd door circa 75 bewoners van alle leeftijden zal doorgeschoven worden naar volgend jaar. De voorzitter doet dan ook een oproep voor meer vrijwilligers. Al helpen mensen 1 of 2 keer per jaar met de activiteiten die ontplooid worden, alle handjes zijn welkom.

Skeelerronde 23 september 2018
Ook dit jaar gaat de skeelerronde door Duivenkamp zoals de vaste route is bepaald. Er moet gezorgd worden voor vrijwilligers die de stempelpunten gaan bemensen.

Rondvraag
Hierin werd uitdrukkelijk verzocht aandacht te vragen voor het hondenuitlaatbeleid. Het is vreselijk dat eigenaren de honden los laten lopen en de poep niet opruimen. Het geeft een enorme stankoverlast. Eén bewoner gaf aan dat hij 4 e-mails heeft gestuurd naar de gemeente, maar dat er nooit een BOA is gekomen om te controleren.