Een jaagpad is een pad waar met tegenwind schepen voortgetrokken werden. Dit ‘jagen’ werd door paard of menskracht gedaan. Maarssen 2000 was blij toen het College in juni 2017 besloot dat het Jaagpad in OpBuuren om cultuurhistorische waarde bewaard moest blijven. De projectontwikkelaar werd verzocht om het Jaagpad uiterlijk in juli 2017 in ere te herstellen.
Nu, een jaar later, is het pad afgezet en alleen bereikbaar via een hekje waarop aangegeven staat dat het ‘privé-eigendom’ betreft. Het pad zelf is verworden tot een jungle. Het cultuurhistorische pad is overwoekerd in het groen en zeker niet toegangsvriendelijk. Reden voor Maarssen 2000 om vragen te stellen aan de verantwoordelijk wethouder.

Maarssen 2000 heeft naar aanleiding van eigen waarneming gezien dat het pad afgeschermd is door een klaphekje met daarop aangegeven dat het hier om privé-eigendom gaat en alleen betreden mag worden tussen zonsopgang en

 

zonsondergang. Als die barrière genomen is, komt men op een pad waar het onkruid overtuigend aanwezig is. Deze waarneming is gemeld via de applicatie Fixi, het meldingssysteem in de gemeente Stichtse Vecht voor onder andere overlast door onkruid op openbare wegen.
Op 30 augustus jongstleden kwam daarop het antwoord. ‘Het door u aangegeven pad is niet in bezit van de gemeente maar is in privé bezit, er zal dan ook -door de gemeente- geen onderhoud op worden uitgevoerd’.
Maarssen 2000 is zeer benieuwd wanneer het besluit van bestemmingswijziging is genomen en wanneer de Raad hiermee heeft ingestemd. Zelf kan de partij zich dit besluit namelijk niet herinneren en treft ook niets aan in de map ’genomen besluiten’. Maarssen 2000 zet alle zeilen bij om al jagend in desnoods tegenwind het pad toegankelijk te houden voor elke wandelaar, vanuit cultuurhistorische waarde.

De vragen die Maarssen 2000 gesteld heeft zijn de volgende:
Naar aanleiding van een reactie op fiximelding 48642 heeft de fractie van Maarssen 2000 de volgende technische vragen. De inwoner krijgt als reactie dat het onderhoud door de eigenaren/bewoners zelf moet worden gedaan. Aangedragen argument: de grond zou niet van de gemeente zijn.

In bestemmingsplan Opbuuren Buiten is door de toenmalige Raad besloten het historisch Jaagpad in ere te herstellen.

  • Wanneer heeft de Raad daarna tot herbestemming van het openbaar gebied, bekend als het Jaagpad, besloten?
  • Kunt u ons dit raadsbesluit doen toekomen, met als bijlage het gewijzigd bestemmingsplan?

Historisch is het Jaagpad een publieke, openbare plek en ook als zodanig bestemd.

  • Is het toegestaan om het pad te voorzien van een plakaat cq bord “privé eigendom, geen toegang tussen zonsondergang en zonsopgang”
  • Op basis van welk artikel uit het wetboek is dit toegstaan?
  • Miv wanneer is dit bord geplaatst?
  • Is het Jaagpad opgenomen in het bestek IBOR?
  • Zijn er in de vaststellingsovereenkomst tussen bewoners, projectontwikkelaar en gemeente afspraken gemaakt over recht van overpad, onderhoud en eigenaarschap?
  • Is de vaststellingsovereenkomst strijdig of in overeenstemming met het bestemmingsplan Opbuuren Buiten?
  • Kan de fractie de vaststellingsovereenkomst ontvangen?