Het onderhoud van de buitenruimte is belangrijk voor de leefbaarheid, veiligheid en toegankelijkheid op straat. Het uitvoeren van groenonderhoud is dan ook een belangrijke zaak. Maarssen 2000 wil snel onderzoeken of groenonderhoud in eigen beheer mogelijk is door een Gemeentelijk Groenbedrijf en ziet hierbij een mooie samenwerkingsmogelijkheid met de opvolger van de Pauw bedrijven. Dit Gemeentelijk Groenbedrijf zou dan op 1 januari 2020, na beëindiging van het huidige contract, van start moeten gaan.

Voor veel inwoners behoort een hond tot onderdeel van het gezin. Voor de andere bewoner vormt juist de hondenpoep overlast nummer 1. Maarssen 2000 zet zich dan ook in voor een hondenbeleid waardoor honden ruimte krijgen om te spelen, maar met handhaven waar de hond overlast geeft. Maarssenbroekpark wordt weer een park waar honden los kunnen lopen om met elkaar te spelen.

Afvalbeleid is ook voor Maarssen 2000 een zorgvraagstuk. Maarssen 2000 ziet echter geen oplossing in het neerzetten in 5 kliko’s bij elke woning. Het scheiden van afval is goed voor het milieu maar kan ook door de afvalverwerker. Maarssen 2000 wil eerst grondig onderzoeken wat zowel voor het milieu als voor de portemonnee de beste keus is.

Speelplaatsen moeten aansluiten op de behoefte van de woonwijk, dit in goed overleg met de bewoners. Dus niet een wip-kip plaatsen in een wijk met overwegend senioren. Buiten bewegen voor jong en oud.

De bereikbaarheid van de kernen in Stichtse Vecht mag niet in het gedrang komen. Dit is slecht voor de economische positie van bedrijven en inwoners. Bereikbaarheid, toegankelijkheid en leefbaarheid staan centraal in het programma van Maarssen 2000. Wij zijn van mening dat de bereikbaarheid een hoge prioriteit heeft.

Voor een goed milieu is aanpak van fijnstof en geluidsoverlast van de wegen rondom onze gemeente een vereiste. Maarssen 2000 verzet zich tegen upgrading van de Zuilense Ring (N230).

Maarssen 2000 zet zich in voor veilig en goed verlichte fietspaden zoals bijvoorbeeld rondom sportpark Daalseweide.

Cultuur, recreatie en sport zijn voor de leefbaarheid en de ontmoeting van zeer groot belang. De afgelopen jaren is dat te zwaar onder druk komen te staan.
Sport is een middel om mensen te betrekken bij de samenleving, draagt bij aan zelfontplooiing en bevordert sociale contacten. De opbrengst bij verkoop van sportvelden door de gemeente, moet ingezet worden voor alle sportaccommodaties in Stichtse Vecht. Maarssen 2000 gaat voor goede betaalbare sportmogelijkheden voor iedereen.