Naar aanleiding van een publicatie in het AD heeft Maarssen 2000 vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders.
Uit het artikel blijkt dat de gemiddelde wachttijd om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in Stichtse Vecht nu zo’n 12 jaar is. Uit cijfers (in bezit van Maarssen 2000) blijkt dat de wachttijd in een paar jaar tijd opgelopen is van 8 naar 12 jaar gemiddeld. Volgens woningcorporatie Portaal is de oorzaak hiervan het ontbreken van bouwlocaties voor sociale huurwoningen. Volgens Portaal moet de gemeente daar veel meer energie in gaan steken.
Maarssen 2000 wil graag weten of de genoemde wachttijd klopt en waardoor deze zo is opgelopen. Ook wil Maarssen 2000 weten of er -versneld- onderzoek is naar het bouwrijp maken van locaties, zoals overtollige schoolgebouwen en aanpassen van leegstaande kantoorruimte.
Heeft u zelf ervaring met de wachttijd, positief dan wel negatief. Bericht het ons via: arjan.kroon@maarssen2000.nl.

17 juli 2018

Schriftelijke vragen ex ARTIKEL 41 Reglement van Orde
In te dienen via het standaard online formulier. Deze versie betreft dan ook een CONCEPT

Indiener:
Arjan Kroon

Onderwerp: wachttijd sociale huurwoningen

Inleiding:

Geacht College,

In het Algemeen Dagblad (AD) is 16 juli jongstleden een artikel gepubliceerd waarin aangegeven staat dat de bouw van sociale huurwoningen in gemeente Stichtse Vecht stil ligt. Daarnaast is er een uitermate lange wachttijd in toekennen van een sociale huurwoning.
De wachttijd zou opgelopen zijn naar ongeveer 12 jaar. Manager Reijnder Jan Spits (Portaal) spreekt in dat artikel over het uitblijven van bouwlocaties in Stichtse Vecht.

• Deze uitspraken geven Maarssen 2000 aanleiding tot het stellen van schriftelijke vragen conform artikel 41;
• Dit vooruitlopend op het indienen van een motie bij de eerstvolgende raadsvergadering (na het zomerreces)

Vraag 1:
Kunt u de uitspraken gedaan in het AD omtrent de gemiddelde wachttijd en het uitblijven van bouwlocaties bevestigen dan wel met onderbouwing weerleggen?

Vraag 2:
Kunt u uitleg geven over de verschillende doelgroepen binnen de totale groep woningzoekende in het sociale segment (zoals gezinnen met en zonder kinderen, alleenstaanden) en daarbij aangeven of er per doelgroep verschil is in wachttijd?

Vraag 3:
Kunt u ons een overzicht geven van mogelijke bouwlocaties binnen de gemeente Stichtse Vecht? Hier bij valt te denken aan overtollige schoolgebouwen waarvan de grond mogelijk beschikbaar kan komen voor woningbouw.

Vraag 4:
Kunt u ons de actuele stand geven van het aanpassen van kantoorruimte naar woningen? Welke locaties komen beschikbaar en voor welke locaties bestaan plannen, inclusief de aantallen?

Vraag 5:
Indien er mogelijke bouwlocaties zijn, waar loopt het proces om deze in te gaan zetten voor (sociale-) woningbouw op vast?

Vraag 6
Tot slot: Hoe kan de Raad een rol spelen bij het versnellen van het proces?
Wij denken hierbij vooral aan het vroegtijdig betrekken en informeren van omwonenden bij mogelijke bouwlocaties, waardoor het latere proces van planvorming soepeler kan verlopen.

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van Maarssen 2000
Arjan Kroon