5 okt. 2018 – Maarssen 2000 heeft vragen gesteld over de wijze waarop inwoners geïnformeerd worden over het ontwerpbestemmingsplan Bisonspoor 2020. De beantwoording van de vragen laat zien dat slechts een aantal wijken in Maarssenbroek van een wijkbrief zijn voorzien. Op de vraag of andere inwoners van Maarssenbroek ook actief geïnformeerd worden over de te bouwen hoogbouwflats van 70 m hoog, is het antwoord dat inwoners deze kunnen vinden op de website van Bisonspoor 2020 .
Maarssen 2000 constateert dat de berichtgeving op de website Bisonspoor 2020 onder het kopje reageren wel erg summier is. Er staat geen enkele verwijzing naar hoe inwoners zienswijzen kunnen indienen. Ook op de gemeentelijke website onder ontwerpbestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor staat ook niet uitgelegd hoe men zienswijzen zou kunnen indienen.
De fractie van Maarssen 2000 vindt dat een kwalijke zaak. Inwoners moeten te ver grasduinen op de website om te achterhalen hoe men een zienswijze kan indienen.
Zo zet je inwoners niet in hun rechtspositie, aldus Maarssen 2000. Dat geeft inwoners terecht het gevoel dat ze zich niet gezien en gehoord voelen. Inwoners hebben het recht op informatie, dat is een actieve zorgplicht van de gemeente.

Maarssen 2000 zal bij het College vragen de termijn op te rekken, omdat zij van mening is dat inwoners niet behoorlijk zijn geïnformeerd over de procedure.