Naar aanleiding van het vervroegd opengaan van de speelplaats in Kamelenspoor ter hoogte van huisnummer 356 heeft de fractie van Maarssen 2000 een aantal technische vragen:

 • Heeft er voor het openstellen van de speelplaats, conform de voorschriften in het WAS, een keuring door een inspecteur plaatsgevonden?
 • Zo ja, is daar dan een aantekening van in het logboek of vormvrij dossier?
 • Door wie werd de inspectie uitgevoerd? Is dat een aki bevoegde instelling of persoon?
 • Zijn er procedurevoorschriften voor het traject herinrichting en heropening speelplaatsen?
 • Zijn er richtlijnen vastgesteld als het gaat om de keuze van ondergrond bij speelplaatsen?
 • Wat is de norm ten aanzien van de maximale valhoogtes of opvangcapaciteit als het gaat om (kunst)gras, valzand, doorlatende rubbermatten of rubbertegels?
  Graag per materiaalsoort de maximale valhoogte omschrijven?
 • Welke richtlijnen zijn er als het gaat om maaiafstand tot gevoelige onderdelen van speeltoestellen?
 • Welke richtlijnen zijn er als het gaat om plaatsing van houten speeltoestellen t.a.v. ondergrond keuze?
 • Welke richtlijnen zijn er om te voorkomen dat er waterplassen op de speelplek ontstaan?
 • Zijn er bijvoorbeeld richtlijnen voor het inrichten van de loopgedeelten rondom draaitoestellen i.v.m. slijtage en kuilvorming.
 • Zijn er richtlijnen waar een glijbaan in mag landen?
 • Beschikt de gemeente over een speeltoestellen beheerplan?
 • Welke garantieafspraken zijn gemaakt met het oog op levensduur van speeltoestellen?
 • Worden door de ontwerper/installateur/aannemer de richtlijnen meegenomen en nageleefd?
 • Zijn er toezichtkaders en procedures afgesproken in dit proces van ontwerp tot implementatie?
 • Worden er conform voorschriften WAS mei 2016 van alle speeltoestellen en speelplaatsen logboeken bijgehouden?

Namens de fractie van Maarsen 2000
Riëtte Habes.