Nieuws

Nachtelijke sloop Bisonspoor

Nachtelijke sloop Bisonspoor

Nachtelijk sloop Bisonspoor. Voor veel bewoners van en rondom Bisonspoor Maarssenbroek was de nacht van 17 op 18 februari jl gevuld met herrie. De passage tussen de voormalige parkeergarage P1 en het winkelcentrum werd gesloopt. Fractievoorzitter Ron Druppers van...

Doel bereikt met motie bij afvalscheiding

Doel bereikt met motie bij afvalscheiding

Wethouder van Dort omarmt de in de commissie Fysiek Domein van 16 januari jl. door Maarssen 2000 ingebrachte motie over ‘een betere communicatie bij het omgekeerd inzamelen van huishoudelijk afval’. Maarssen 2000 commissielid Roy de Pijper is blij dat door zijn...

Schriftelijke vragen over verplaatsing markt Bisonspoor

Schriftelijke vragen over verplaatsing markt Bisonspoor

5 jan. 2018 - Via de lokale media hebben de sportverenigingen, gebruikmakend van MFA Safari Bisonspoor Maarssenbroek, gehoord dat de parkeerproblemen rondom het Safari pand nog groter gaan worden. Vanaf 6 januari wordt het marktterrein Bisonspoor verplaatst naar de...

Maarssen 2000 helpt!

Maarssen 2000 helpt!

24 dec. 2017 - De gemeenteraadsverkiezing in maart is voor veel politieke partijen een tijd van vertellen hoe belangrijk en goed of de partij wel niet is. Maarssen 2000 start de campagnetijd door juist andere te vertellen hoe goed of zij zijn! Zaterdag 23 december...

Nota “Sterke Basis” aangenomen

Nota “Sterke Basis” aangenomen

20 dec. 2017 - In de raadsvergadering van 19 december is de Nota Sterke Basis unaniem aangenomen. Er komt geld om projecten te financieren, die de zorg nog dichter bij de inwoners gaan organiseren. Het is van belang om te weten welke inwoner nog niet goed in beeld is...

Een huis voor iedereen!

Een huis voor iedereen!

De woningbouw in Stichtse Vecht heeft zich de afgelopen jaren gekenmerkt door de realisatie van duurdere koopwoningen. Maarssen 2000 vindt dat iedereen, jong, oud, gevestigd of starter in Stichtse Vecht moet kunnen wonen. Vooral bouwen van goedkope huurwoningen en...

Zorg voor goede zorg

Zorg voor goede zorg

De inwoner moet krijgen waar hij recht op heeft. Maarssen 2000 omarmt het ongelijkheidsbeginsel, want ieder mens is anders, maar verdient een gelijke kans en behoorlijk maatwerk! De geestelijke gezondheidszorg van jongeren tot 18 was voorheen een landelijke taak. Deze...

Leefbaarheid

Leefbaarheid

Het onderhoud van de buitenruimte is belangrijk voor de leefbaarheid, veiligheid en toegankelijkheid op straat. Het uitvoeren van groenonderhoud is dan ook een belangrijke zaak. Maarssen 2000 wil snel onderzoeken of groenonderhoud in eigen beheer mogelijk is door een...