Nieuws

Arjan Kroon benoemd tot raadslid

Arjan Kroon benoemd tot raadslid

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 10 juli jl. is Arjan Kroon benoemd tot (tijdelijk) raadslid. Arjan Kroon vervangt Ron Druppers, die wegens ziekte het raadwerk tijdelijk heeft neergelegd. Raadslid Riëtte Habes vervangt Ron tijdelijk als fractievoorzitter....

Technische vragen  openstelling speeltuin Kamelenspoor

Technische vragen openstelling speeltuin Kamelenspoor

Naar aanleiding van het vervroegd opengaan van de speelplaats in Kamelenspoor ter hoogte van huisnummer 356 heeft de fractie van Maarssen 2000 een aantal technische vragen: Heeft er voor het openstellen van de speelplaats, conform de voorschriften in het WAS, een...

Raadslid Ron Druppers met ziekteverlof

Raadslid Ron Druppers met ziekteverlof

Gemeenteraadslid Ron Druppers legt vanwege gezondheidsredenen zijn functie als raadslid in de gemeenteraad Stichtse Vecht tijdelijk neer. Het verzoek om tijdelijk ontslag voor de duur van 16 weken, is bij de voorzitter van de Raad ingediend en zal in werking gaan na...

Nachtelijke sloop Bisonspoor

Nachtelijke sloop Bisonspoor

Nachtelijk sloop Bisonspoor. Voor veel bewoners van en rondom Bisonspoor Maarssenbroek was de nacht van 17 op 18 februari jl gevuld met herrie. De passage tussen de voormalige parkeergarage P1 en het winkelcentrum werd gesloopt. Fractievoorzitter Ron Druppers van...

Doel bereikt met motie bij afvalscheiding

Doel bereikt met motie bij afvalscheiding

Wethouder van Dort omarmt de in de commissie Fysiek Domein van 16 januari jl. door Maarssen 2000 ingebrachte motie over ‘een betere communicatie bij het omgekeerd inzamelen van huishoudelijk afval’. Maarssen 2000 commissielid Roy de Pijper is blij dat door zijn...

Schriftelijke vragen over verplaatsing markt Bisonspoor

Schriftelijke vragen over verplaatsing markt Bisonspoor

5 jan. 2018 - Via de lokale media hebben de sportverenigingen, gebruikmakend van MFA Safari Bisonspoor Maarssenbroek, gehoord dat de parkeerproblemen rondom het Safari pand nog groter gaan worden. Vanaf 6 januari wordt het marktterrein Bisonspoor verplaatst naar de...

Maarssen 2000 helpt!

Maarssen 2000 helpt!

24 dec. 2017 - De gemeenteraadsverkiezing in maart is voor veel politieke partijen een tijd van vertellen hoe belangrijk en goed of de partij wel niet is. Maarssen 2000 start de campagnetijd door juist andere te vertellen hoe goed of zij zijn! Zaterdag 23 december...

Nota “Sterke Basis” aangenomen

Nota “Sterke Basis” aangenomen

20 dec. 2017 - In de raadsvergadering van 19 december is de Nota Sterke Basis unaniem aangenomen. Er komt geld om projecten te financieren, die de zorg nog dichter bij de inwoners gaan organiseren. Het is van belang om te weten welke inwoner nog niet goed in beeld is...