Allereerst wil mijn fractie bewoners en melders van harte danken voor het doen van een belangrijke melding. Zonder uw hulp hadden wij niet tot deze inzichten kunnen komen. Wij zijn u dankbaar voor het vertrouwen dat u in ons heeft gesteld.

Wat hebben we gedaan

 • alle uitkomsten in verbeelding weergegeven.
 • conclusies kunnen trekken uit de ingebrachte meldingen.
 • zelf een aantal constateringen gedaan m.n. over vindbaarheid voor bewoners die met dit probleem in hun omgeving te maken hebben en nog veel belangrijker hoe lang dit probleem al speelt en hoe diep het sommigen van u raakt
 • voor een gedeelte van de meldingen zelf kadastraal onderzoek laten uitvoeren.

In de bijlage “toelichting” treft u alle gegevens aan.

Kort samengevat, Wat gaan wij doen:

 • Motie indienen in de raad van 29 september en steun zoeken bij ander partijen om de motie mede in te dienen, danwel te steunen.
 • Zelf een handhavingsverzoek indienen bij de gemeente
 • Alle adressen van verdachte/ gemelde panden delen met de gemeente, waarbij de gegevens van melders anoniem blijven!
 • Alle opgevraagde kadastergegevens delen met de gemeente
 • Terugkoppeling geven van ons onderzoek aan melders, pers en College van Burgemeester en Wethouder en raadsleden

Wat willen we dat de gemeente gaat doen:  kordate en proactieve aanpak van vastgoedcriminaliteit

 • Een proactieve houding (dus er-op-af i.p.v. meldingen en signalen afwachten).
 • Train handhavers op herkennen woonfraude en voorzie ze van de OndermijningsApp (methode Alphen aan de Rijn)
 • Het optuigen van een specialistisch kernteam (jurist, data- analist etc) dat actief informatie vergaart, patronen vaststelt en opsporingsmethodieken ontwikkelt
 • Toezichthouders/Inspecteurs e.a. die bouwen aan dossiers
 • Lik op stuk beleid door kordaat en slim te handhaven en waar nodig lang en intensief
 • Doe dat samen met politie, inspectie SZW, Belastingdienst en Utrechts Huurteam (aanpak Utrecht)
 • en betrek daarbij lokale makelaars, notarissen en bewoners.
 • Maak een eigen digitaal meldpunt
 • Maar informatie over het Huurteam vindbaar en bereikbaar