Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 10 juli jl. is Arjan Kroon benoemd tot (tijdelijk) raadslid.
Arjan Kroon vervangt Ron Druppers, die wegens ziekte het raadwerk tijdelijk heeft neergelegd.
Raadslid Riëtte Habes vervangt Ron tijdelijk als fractievoorzitter.