20-03-2018 – De fractie van Maarssen 2000 stelt vragen over hoe het nu precies zit met huishoudelijke hulp voor mantelzorgers. Door de uitspraak van de Centrale Raad van Bestuur in mei 2016 moest de gemeente haar beleid aanpassen. De manier waarop in Stichtse Vecht werd bezuinigd op de hulp in de huishouding was niet rechtmatig. Dat moest anders en dat moest binnen een half jaar geregeld. Maarssen 2000 is toegezegd dat de voorziening beschikbaar zou blijven voor mantelzorgers. Nu blijkt dat toch niet het geval te zijn.

De fractie van Maarsen 2000 is dan ook kwaad over het feit dat het College gemaakte afspraken niet nakomt en daarmee mantelzorgers dupeert. Eind 2016 stelde Maarssen 2000 duidelijk vragen over huishoudelijke hulp en de toegankelijkheid ervan voor mantelzorgers. In de oude regeling konden mantelzorgers gebruik maken van de plusuren tegen een lage eigen bijdrage. Dat kon op basis van alleen een registratie bij Steunpunt Mantelzorg.

Met de aanpassing van het beleid, dat leidde tot opheffen van de laagdrempelig vorm van huishoudelijke hulp voor inwoners en mantelzorgers, heeft Maarssen 2000 meteen om duidelijkheid gevraagd. Wat gaat de wethouder eraan doen om laagdrempelige hulp toch beschikbaar te laten zijn voor overbelaste mantelzorgers, die niet met de hulpbehoevende onder een dak wonen. De toezegging werd gedaan daar niet aan te komen. Er zou een passende oplossing voor geregeld worden.
In de praktijk blijkt daar niets van waar te zijn, want medewerkers van de gemeente weten van deze regeling niets af. Op basis van de WMO kan er geen indicatie gesteld worden en dat is logisch. Het gaat hier niet om zelf ziek zijn, hier gaat het om het voorkomen dat een mantelzorger overbelast raakt. Het gaat hier om preventie. Maarssen 2000 stelt hier vragen over aan het huidige college. De fractie wil na de verkiezingen echt aan de slag om dit voor Mantelzorgers alsnog goed te regelen.

Voor meer informatie r.habes@maarssen2000.nl of bellen met 06 417 69 790