De inwoner moet krijgen waar hij recht op heeft. Maarssen 2000 omarmt het ongelijkheidsbeginsel, want ieder mens is anders, maar verdient een gelijke kans en behoorlijk maatwerk!

De geestelijke gezondheidszorg van jongeren tot 18 was voorheen een landelijke taak. Deze taak is nu terecht gekomen bij de gemeente. Maarssen 2000 ziet dat door de uitvoering zoals gemeente Stichtse Vecht dit doet, de problemen voor de jeugd eerder groter dan kleiner is geworden.

Geld dat de gemeente ontvangt voor minimabeleid en zorg niet gaan besteden aan bijvoorbeeld lantaarnpalen! Geld ontvangen voor ‘zorg’ anders besteden dan voor die zorg, is voor Maarssen 2000 onacceptabel.

Jong of oud, met of zonder beperking wie hulp nodig heeft, kan op passende hulp rekenen. We hebben oog voor jou als mens! Iedereen telt mee en mag meedoen. We zetten ons in voor een inclusieve samenleving. Het hebben van een functiebeperking, mag geen belemmering meer zijn om mee te doen.